Nastavení pokrytí blesku

Pokrytí blesku (dosah světla záblesku) lze nastavit automaticky nebo ručně. Při nastavení A (automatické nastavení) se pokrytí blesku upravuje automaticky podle ohniskové vzdálenosti (zorný úhel fotografování) používaného objektivu a velikosti obrazového snímače (). Při nastavení M (ruční) můžete pokrytí blesku nastavit ručně v rozsahu 24 až 200 mm.

 1. Pomocí joysticku vyberte možnost ZOOM.

 2. Nastavte pokrytí blesku.

  • Stlačte joystick nahoru/dolů/doleva/doprava nebo otočte Výběrový volič a vyberte pokrytí blesku. Potom joystick stlačte svisle.
  • Vyberte AUTO pro automatické nastavení nebo vyberte hodnotu (udávající ohniskovou vzdálenost v mm) pro ruční nastavení.

Poznámka

 • Když pokrytí blesku nastavíte ručně, nastavte stejné nebo širší pokrytí než fotografovaný zorný úhel, aby nebyly okraje snímku tmavé.
 • Pokud je nasazen objektiv s ohniskovou vzdáleností menší než 24 mm, zobrazí se na panelu LCD varování Varování překročení rozsahu pokrytí blesku. Při použití fotoaparátu s obrazovým snímačem, který je menší než políčko kinofilmu, se zobrazí varování Varování překročení rozsahu pokrytí blesku, pokud je aktuální zorný úhel fotografování širší než zorný úhel objektivu s ohniskovou vzdáleností 24 mm.
 • Při fotografování, kdy jsou synchronizační svorky fotoaparátu s bleskem Speedlite propojeny volně prodejným synchronizačním kabelem, nastavte pokrytí blesku ručně.

Širokoúhlá rozptylná destička

Pokud používáte vestavěnou širokoúhlou rozptylnou destičku, můžete fotografovat s bleskem a pokrýt zorný úhel ultraširokoúhlého objektivu s ohniskovou vzdáleností až 14 mm.

 1. Vytáhněte širokoúhlou rozptylnou destičku.

  • Vytáhněte vyčnívající oblast uprostřed širokého panelu.
  • Současně se vytáhne také odrazná destička.
 2. Zasuňte zpět odraznou destičku.

  • Zatlačte zpět pouze odraznou destičku tak, aby široký panel zůstal dole.

Upozornění

 • Vzhledem k tomu, že při použití širokoúhlé rozptylné destičky s odraženým bleskem může dojít k podexponování, zobrazí se na panelu LCD varování Varování pro širokoúhlou rozptylnou destičku a odražený záblesk.
 • Široký panel nevytahujte příliš silně. Jinak by se mohl široký panel odpojit od blesku Speedlite.
 • Zorný úhel objektivu EF15mm f/2.8 Fisheye nebo EF8-15mm f/4L Fisheye USM není podporován.

Poznámka

 • Při použití širokého panelu se pokrytí blesku nastavuje automaticky. Nelze jej libovolně měnit.