Kompenzace expozice s bleskem

Výkon blesku můžete nastavit postupem podobným kompenzaci expozice. Hodnotu kompenzace expozice s bleskem lze nastavit v krocích po ±3 EV v přírůstcích po 1/3 EV.

 1. Pomocí joysticku vyberte možnost Nastavení kompenzace expozice s bleskem / výstupu blesku.

 2. Nastavte hodnotu kompenzace expozice s bleskem.

  • Stlačte joystick doleva nebo doprava, nebo otočte Výběrový volič a nastavte kompenzaci. Potom joystick stlačte svisle.
  • Hodnota „0.3“ znamená 1/3 EV a hodnota „0.7“ představuje 2/3 EV.
  • Kompenzaci expozice s bleskem zrušíte opětovným nastavením hodnoty kompenzace „±0“.
  • Po změně hodnoty se změněná hodnota nastaví, i když joystick stisknete nahoru a dolů.
  • Po změně hodnoty se změněná hodnota nenastaví, pokud stiskněte tlačítko Zpět.

Poznámka

 • Obecně platí, že pro jasné objekty nastavte zvýšenou kompenzaci expozice a pro tmavé objekty sníženou kompenzaci expozice.
 • Pokud se kompenzace expozice fotoaparátu nastavuje v přírůstcích po 1/2 EV, bude i kompenzace expozice s bleskem nastavována v rozsahu do ±3 EV v přírůstcích po 1/2 EV.
 • Pokud je nastavena kompenzace expozice s bleskem na blesku i fotoaparátu, má vyšší prioritu nastavení blesku.
 • Hodnotu kompenzace expozice s bleskem můžete nastavit přímo otočením Výběrový volič bez výběru Nastavení kompenzace expozice s bleskem / výstupu blesku pomocí joysticku (C.Fn-13).