Резолюция на видеозаписа

Можете да зададете резолюция на видеозаписа, кадрова честота и метод на компресиране в [Shooting: Movie rec. size/Shooting: Резолюция на видеозаписа].

Показанието за кадрова честота в екрана [Movie rec. size/Резолюция на видеозаписа] се превключва автоматично в зависимост от настройката за [Set-up: Video system/Set-up: Телевизионен стандарт] ().

Размер на изображението Съотношение
4K-DHI 4096×2160 17:9
4K-UHD 3840×2160 16:9
Full HD 1920×1080 16:9

Внимание

 • Ако промените настройката [Set-up: Video system/Set-up: Телевизионен стандарт], задайте отново [Shooting: Movie rec. size/Shooting: Резолюция на видеозаписа].
 • Други устройства може да не се справят успешно с възпроизвеждането на видео като 4K, Full HD59.94 fps / 50.00 fps и видео с висока кадрова честота, тъй като възпроизвеждането изисква интензивна обработка.
 • Действителната резолюция и шумът в изображението може малко да се различават в зависимост от качеството на записа, настройките за запис на видео с изрязване и използвания обектив.

Забележка

 • За да постигнете по-добра работа на картата, препоръчително е да форматирате картата чрез фотоапарата, преди да записвате видео ().
 • Видео с HD или VGA качество не може да се записва.

Запис на 4K видео

 • Записът на 4K видео изисква стабилна карта с висока скорост на запис. За подробности вижте Карти, които позволяват запис на видео.
 • Записът на 4K видео или на видео с висока кадрова честота увеличава силно натоварването на обработващия процесор, поради което вътрешната температура на фотоапарата може да се повиши по-бързо или да достигне по-високи стойности. Ако [Overheating] или червен символ Overheating warning се изведе на екрана, докато записвате видео, това означава, че картата може да е повишила температурата си, затова прекратете записа на видео и изчакайте фотоапаратът да се охлади, преди да извадите картата. (Не изваждайте картата веднага.)
 • Можете да изберете всеки кадър от 4K видео, който да съхраните в картата като JPEG изображение ().

Зона на изображението

Зоната на изображението за видео се различава в зависимост от фактори като настройки за качество на видеозаписа, настройки за изрязване и използвания обектив.

 • RF или EF обективи: когато [Shooting: Movie cropping/Shooting: Запис на видео с изрязване] е с настройка [Disable/Забранено]

  • (1) RAW (6K RAW) (6000×3164) / 4K-DHI (4096×2160)
  • (2) 4K-UHD (3840×2160)
  • (3) 4K-UHD (ускорено видео) / Full HD (1920×1080) / Full HD (ускорено видео)
 • RF или EF обективи: когато [Shooting: Movie cropping/Shooting: Запис на видео с изрязване] е с настройка [Enable/Разрешено]
 • EF-S обективи

  • (4) 4K-DHI (4096×2160)
  • (5) 4K-UHD (3840×2160)
  • (6) 4K-UHD (ускорено видео) / Full HD (1920×1080) / Full HD (ускорено видео)

Внимание

 • Използването на функцията "Цифров IS за видео" () изрязва още повече изображението в центъра на екрана.

Кадрова честота (fps: кадри в секунда)

 • [239.8fps] 239,8fps/[] 119,9 fps/[] 59,94 fps/[] 29,97 fps

  За региони, в които телевизионният стандарт е NTSC (Северна Америка, Япония, Южна Корея, Мексико и др.). За [239.8fps] или [119.9 fps] вижте Висока кадрова честота.

 • [200.0fps] 200,00fps/[] 100,00 fps/[] 50,00 fps/[] 25,00 fps

  За региони, в които телевизионният стандарт е PAL (Европа, Русия, Китай, Австралия и др.). За [200.0fps] или [100.0 fps] вижте Висока кадрова честота.

 • [] 24,00 fps/[] 23,98 fps

  Главно за запис с изглед на кинофилм. Настройка (23,98 fps) може да се зададе, ако за [Set-up: Video system/Set-up: Телевизионен стандарт] сте задали настройка [For NTSC/За NTSC].

Метод за компресиране

 • [] ALL-I (за редактиране/I-само)

  Компресира всеки кадър поотделно. Въпреки че размерите на файловете са по-големи в сравнение с настройката IPB (Standard), видеозаписите са по-подходящи за редактиране.

 • [] IPB (Standard)

  Компресира няколко кадъра едновременно за постигане на по-голяма ефективност. Тъй като размерите на файловете са по-малки в сравнение с настройката ALL-I (за редактиране), можете да записвате по-дълго (в същата карта).

 • [] IPB (Light)

  Видеото се записва с по-ниска скорост на трансфер, отколкото при IPB (Standard), което води до по-малък размер на файла и съвместимост с повече системи за възпроизвеждане. Това ще направи възможната продължителност на заснемане по-голяма, отколкото при IPB (Standard) (с карта със същия капацитет).

Карти, които позволяват запис на видео

За подробности относно CFexpress карти, подходящи за всяко конкретно ниво на качество на запис на видео, вижте уебсайта на Canon ().

Вижте Изисквания към картата за подробности относно SD картите.

Тествайте картите, като заснемете няколко видеозаписа, за да се уверите, че записват правилно при зададената резолюция ().

Внимание

 • Преди да записвате 4K видео, форматирайте картите, като изберете [Low level format/Форматиране на ниско ниво] във [Set-up: Format card/Set-up: Форматиране на карта] ().
 • Ако използвате карта с ниска скорост на запис, когато записвате видео, видеото може да не се запише правилно. Също така, ако възпроизвеждате видео от карта с ниска скорост на четене, видеото може да не се възпроизведе правилно.
 • Когато записвате видео, използвайте високоскоростна карта със скорост на запис достатъчно по-висока от скоростта на трансфер на видеото.
 • Ако при записа на видео възникнат проблеми, форматирайте картата и опитайте отново. Ако форматирането на картата не реши проблема, направете справка с уебсайта на производителя на картата и др.
 • Формати за запис на видео, които не се поддържат

 • Посочените по-долу файлове не могат да бъдат записвани в SD карти. Натискането на бутона за запис на видео, няма да стартира запис.

  • RAW видео (6K RAW)
  • 4K 119,9/100,0 fps (видео с висока кадрова честота)
  • 4K 59,94/50,00 fps ALL-I

Забележка

 • За да постигнете по-добра работа на картата, препоръчително е да форматирате картата чрез фотоапарата, преди да записвате видео ().
 • За да проверите скоростта на запис/четене на картата, направете справка с уебсайта на производителя на картата и др.

Видеофайлове с размер над 4 GB

 • Видеофайлове с размер над 4 GB не могат да бъдат записвани в SD карти.
 • Когато записвате видео в карта SDHC, ако размерът на файла надвиши 4 GB, автоматично ще се създаде нов файл. При възпроизвеждане ще трябва да избирате видеофайловете последователно. Видеофайловете не могат да се възпроизвеждат автоматично в последователен ред. След като възпроизвеждането на видеофайла приключи, изберете следващия видеофайл и го възпроизведете.
 • Когато записвате в карта CFexpress или SDXC, видеозаписът се записва в един файл дори ако надвиши 4 GB

Внимание

 • При прехвърляне на видеофайлове, надвишаващи 4 GB в компютър, използвайте или EOS Utility или четец за карти (). Възможно е да не успеете да съхраните видеофайлове, надвишаващи 4 GB, ако опитате да извършите тази операция с помощта на стандартните функции на операционната система на компютъра.

Общо време за запис и размер на файла за 1 min

За подробности вижте Запис на видео.