Прехвърляне на снимки в компютър

Можете да използвате софтуера за EOS, за да прехвърляте изображения от фотоапарата в компютър. Достъпни са три начина да направите това.

Ако ще импортирате голям брой снимки е добре да използвате захранващ адаптер (продава се отделно).

Свързване към компютър чрез интерфейсен кабел

 1. Инсталирайте EOS Utility ().

 2. Свържете фотоапарата към компютъра.

  • Използвайте интерфейсния кабел, доставен в комплекта на фотоапарата.
  • Когато свързвате кабела към фотоапарата, използвайте протектора за кабел () и вкарайте конектора в цифровия порт.
  • Свържете другия край на кабела към USB порта (тип C) на компютъра.
 3. Използвайте софтуера EOS Utility, за да прехвърлите изображенията.

  • Вижте ръководството за използване на софтуера EOS Utility.

Използване на четец за карти

Можете да използвате четец за карти, за да прехвърляте изображения в компютър.

 1. Инсталирайте Digital Photo Professional ().

 2. Поставете картата в четеца за карти.

 3. Използвайте софтуера Digital Photo Professional, за да прехвърлите изображенията.

  • Вижте ръководството за използване на софтуера Digital Photo Professional.

Забележка

 • Когато прехвърляте изображения от фотоапарата в компютър с четец на карти, без да използвате софтуера за EOS, копирайте DCIM папката от картата в компютъра.

Свързване към компютър чрез Wi-Fi

Можете да свържете фотоапарата към компютъра чрез Wi-Fi и да прехвърляте изображения в компютъра ().

Забележка

 • Чрез връзка към FTP сървър можете да прехвърляте изображения от фотоапарата в компютър ().