Форматиране на карта

Ако картата е нова или е била форматирана (инициализирана) чрез друг фотоапарат или чрез компютър, форматирайте картата чрез този фотоапарат.

Внимание

 • При форматирането на картата всички изображения и данни в картата ще бъдат изтрити. Ще бъдат изтрити дори защитените изображения, затова първо се уверете, че тя не съдържа нищо важно. Ако е необходимо, прехвърлете важните изображения и данни в компютър и др., преди да пристъпите към форматиране.
 1. Изберете [Set-up: Format card/Set-up: Форматиране на карта].

 2. Изберете карта.

  • [Card 1] обозначава карта 1, а [Card 2] обозначава карта 2.
  • Изберете картата.
 3. Форматирайте картата.

  • Изберете [OK].
  • За да извършите форматиране на ниско ниво, натиснете бутона Erase, за да поставите знак за маркировка [Check] за [Low level format/Форматиране на ниско ниво], и след това изберете [OK].

Tips Условия, изискващи форматиране на картата

 • Картата е нова.
 • Картата е била форматирана чрез друг фотоапарат или чрез компютър.
 • Картата е запълнена с изображения или данни.
 • Изведена е грешка, свързана с картата ().

Относно форматирането на ниско ниво

 • Използвайте форматиране на ниско ниво, ако смятате, че скоростта на запис или четене на картата се е понижила, или ако желаете да изтриете всички данни от картата.
 • Тъй като форматирането на ниско ниво ще изтрие всички сектори от картата, то ще отнеме по-дълго време от обикновеното форматиране.
 • По време на форматирането на ниско ниво можете да отмените форматирането, като изберете [Cancel/Отмяна]. Дори в този случай ще се извърши нормално форматиране и ще можете да използвате картата както обикновено.

Файлови формати на картата

 • CFexpress картите са форматирани в exFAT.
 • SD картите са форматирани във формат FAT16 или FAT12.
 • SDHC картите са форматирани във формат FAT32.
 • SHXC картите са форматирани във формат exFAT.
 • Видеото, записано в карти, форматирани в exFAT, се записва в един файл (без да се разделя на няколко файла), дори ако надвиши 4 GB, така че полученият видеофайл ще надвиши 4 GB.

Внимание

 • Може да не е възможно да използвате карти, форматирани с този фотоапарат, в други фотоапарати. Също така имайте предвид, че карти с формат exFAT може да не бъдат разпознати от някои компютърни операционни системи или четци за карти.
 • Форматирането или изтриването на данни от дадена карта не изтрива напълно данните. Вземете предвид това, когато продавате или изхвърляте картата. Когато изхвърляте карта памет, вземете мерки за защита на личната информация, ако е необходимо (например като унищожите физически картата).

Забележка

 • Показаният на екрана за форматиране капацитет на картата може да е по-нисък от означения на самата карта.
 • Това устройство използва exFAT технология, лицензирана от Microsoft.