Основни операции

Как да държите фотоапарата

 • Снимане чрез екрана

  Когато снимате, можете да наклоните екрана, за да го настроите. За подробности вижте Използване на екрана.

  • (1) Нормален ъгъл
  • (2) От ниска позиция
  • (3) От висока позиция
 • Снимане чрез визьора

  За да направите ясни снимки, дръжте фотоапарата неподвижен и така ще намалите заклащането до минимум.

  • (1) Снимане с хоризонтална ориентация
  • (2) Снимане с вертикална ориентация

  1. Чрез дясната си ръка хванете стабилно фотоапарата за ръкохватката на фотоапарата.
  2. Чрез лявата си ръка подпирайте обектива отдолу.
  3. Поставете внимателно показалеца на дясната си ръка върху спусъка.
  4. Притиснете леко ръцете и лактите си към предната част на тялото.
  5. За да поддържате по-стабилна позиция, поставете единия си крак пред другия.
  6. Дръжте фотоапарата близо до лицето си и гледайте през визьора.

Спусък

Спусъкът работи с две степени. Можете да натиснете спусъка наполовина. След това можете да натиснете спусъка докрай.

Натискане наполовина

Натискането на спусъка наполовина активира функцията за автоматично фокусиране и функцията за автоматично измерване на експонацията, която определя скоростта на затвора и отвора на диафрагмата.

Настройката на експонацията (скорост на затвора и отвор на диафрагмата) се извежда на дисплея, във визьора или на индикаторния панел за 8 s (таймер за показания/Timer 8 sec.).

Натискане докрай

Така освобождавате затвора и заснемате изображението.

 • Предотвратяване на заклащането на фотоапарата

  Движението на фотоапарата в момента на експонирането се нарича "заклащане" на фотоапарата. То може да причини размазване на изображението. За да предотвратите заклащането на фотоапарата, обърнете внимание на следното:

  • Дръжте фотоапарата неподвижно, както е показано в Как да държите фотоапарата.
  • Натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате автоматично, и след това бавно натиснете спусъка докрай.

Забележка

 • Фотоапаратът ще заснеме снимката с известно закъснение, ако натиснете спусъка докрай, без да го натискате наполовина, или ако натиснете спусъка наполовина и веднага след това го натиснете докрай.
 • Дори когато е изведено менюто или сте в режим на възпроизвеждане, можете да върнете фотоапарата към готовност за снимане, като натиснете спусъка наполовина.

Главен селектор

 • (1) След като натиснете даден бутон, завъртете селектора Main dial.

  Натиснете бутон, като например MODE, Drive mode/AF operation selection, Flash exposure compensation/metering mode selection или Multi-function, и след това завъртете селектора Main dial.

  Ако натиснете спусъка наполовина, фотоапаратът се връща към готовност за снимане.

  • Използва се за операции, като например задаване на ISO чувствителност, метод на снимане, AF функция, баланс на бялото и компенсация на експонацията на светкавицата.
 • (2) Завъртете само селектора Main dial.

  Завъртете селектора Main dial, докато наблюдавате дисплея, визьора или индикаторния панел.

  • Използвайте този селектор, за да зададете скорост на затвора, отвор на диафрагмата и др.

Забележка

 • Операциите в (1) могат да се изпълняват дори когато контролите са заключени чрез бутона за заключване на функциите ().

Селектор за бърз контрол 1

 • (1) След като натиснете даден бутон, завъртете селектора Quick control dial 1.

  Натиснете бутон, като например MODE, Drive mode/AF operation selection, Flash exposure compensation/metering mode selection или Multi-function, и след това завъртете селектора Quick control dial 1.

  Ако натиснете спусъка наполовина, фотоапаратът се връща към готовност за снимане.

  • Използва се за операции, като например избиране на ISO чувствителност, метод на снимане, AF функция, баланс на бялото и компенсация на експонацията на светкавицата.
 • (2) Завъртете само селектора Quick control dial 1.

  Завъртете селектора Quick control dial 1, докато наблюдавате дисплея, визьора или индикаторния панел.

  • Използва се за операции, като например задаване на компенсация на експонацията и отвор на диафрагмата при ръчна експонация.

Забележка

 • Операциите в (1) могат да се изпълняват дори когато контролите са заключени чрез бутона за заключване на функциите ().

Селектор за бърз контрол 2

 • (1) След като натиснете даден бутон, завъртете селектора Quick control dial 2.

  Натиснете бутон, като например MENU, и след това завъртете селектора Quick control dial 2.

  Ако натиснете спусъка наполовина, фотоапаратът се връща към готовност за снимане.

  • Използва се за операции, като например превключване между основните панели в екрана на менюто.
 • (2) Завъртете само селектора Quick control dial 2.

  Завъртете селектора Quick control dial 2, докато наблюдавате дисплея, визьора или индикаторния панел.

  • Използва се за операции, като например задаване на ISO светлочувствителност.

Забележка

 • Операциите в (1) могат да се изпълняват дори когато контролите са заключени чрез бутона за заключване на функциите ().

Мултифункционален контролер

Multi-controller е контролер с осем бутона за посока и един централен бутон. За да го използвате, натискайте леко с върха на палеца.

 • Примери за използване на мултифункционалния контролер.
  • Преместване на AF точката/рамката за увеличаване при заснемане на снимки или запис на видео
  • Корекция на баланса на бялото
  • Преместване на позицията на увеличената зона по време на възпроизвеждане
  • Бърз контрол
  • Избор или настройване на елементи от менюто

Бутон за режим

Можете да зададете режима на снимане.

 • Натиснете бутона MODE и използвайте Main dial, Quick control dial 1, Quick control dial 2 или Multi-controller, за да изберете режим на снимане.

Многофункционален бутон

Чрез натискане на бутона Multi-function и завъртане на селектора Quick control dial 1 можете да зададете ISO чувствителност (), метод на снимане (), AF функция (), баланс на бялото () и компенсация на експонацията на светкавицата ().

За да изберете AF зоната, натиснете бутона AF point selection (Timer 6 sec.) и след това натиснете бутона Multi-function.

Бутон за стартиране на AF/Интелигентен контролер

Можете да натиснете бутона в центъра или да плъзнете пръст върху контролера.

 • Натискането на бутона AF start активира автоматичното фокусиране. Това е еквивалентно на натискане на спусъка наполовина.
 • Можете да преместите AF точката, като плъзнете пръст върху интелигентния контролер след натискане на бутона AF point selection. Можете също да регулирате чувствителността – разстоянието, на което се премества AF точката в съответствие с плъзгането ().
 • Функцията [Direct AF pt sel (during meter)/Директен избор на AF точка (при мерене)] може да бъде присъединена към този бутон чрез избиране на [Smart controller/Интелигентен контролер] в [Custom Functions: Customize buttons/Custom Functions: Персонализиране на бутоните]. Присъединяването на тази функция позволява директен избор на AF точки, докато работи таймерът за показания.

Внимание

 • Предпазни мерки при използване на интелигентния контролер

 • В случай на влошена чувствителност на контролера, когато носите ръкавици, използвайте контролера без ръкавици.
 • Фотоапаратът може да не реагира на операции с докосване, когато пръстите ви са мокри.

Превключвател за заключване на функциите

Конфигурирането на [Set-up: Multi function lock/Set-up: Заключване на функции] () и поставянето на превключвателя за захранване/заключване на функциите в позиция Multi-function lock предотвратява неволна промяна на настройките чрез докосване на главния селектор, селекторите за бърз контрол, мултифункционалния контролер, контролния пръстен или сензорния дисплей.

Бутон за превключване на информацията/осветяване на индикаторния панел

 • Всяко натискане на бутона LCD panel illumination променя информацията на индикаторния панел.
 • Включете осветлението на индикаторния панел, като задържите натиснат бутона LCD panel illumination (Timer 6 sec.).

Снимане с вертикална ориентация

Контролите за снимане с вертикална ориентация, като бутони, селектори и мултифункционален контролер, са разположени в долната част на фотоапарата ().

 1. (1) Многофункционален бутон при вертикален захват
 2. (2) Главен селектор при вертикален захват
 3. (3) Спусък при вертикален захват
 4. (4) Многофункционален бутон 2 при вертикален захват
 5. (5) Бутон за преглед на дълбочината на рязкост при вертикален захват
 1. (6) Мултифункционален контролер при вертикален захват
 2. (7) Бутон за стартиране на AF при вертикален захват/Интелигентен контролер при вертикален захват
 3. (8) Селектор за бърз контрол 2
 4. (9) Бутон за AE фиксиране при вертикален захват
 5. (10) Бутон за избор на AF точка при вертикален захват

Контролен пръстен

По подразбиране компенсация на експонацията може да бъде зададена чрез завъртане на контролния пръстен на използвания RF обектив или монтажен адаптер за обектив, докато натискате спусъка наполовина в режим [Flexible-priority AE], [Program AE], [Shutter-priority AE], [Aperture-priority AE] или [Manual exposure]. Можете също да присъедините различна функция към контролния пръстен, като персонализирате операциите в [Custom Functions: Customize dials/Custom Functions: Персонализиране на селекторите] ().

Осветяване на бутоните

MENU, Playback, Magnify/Reduce, Erase и RATE/Voice memo се осветяват, когато е активирано осветяването на индикаторния панел, когато е изведен екранът на менюто или екранът за бърз контрол или при възпроизвеждане на изображения. Това улеснява намирането на бутоните на слабоосветени места. Бутоните изгасват при стартиране на таймера за показания (например при натискане на спусъка наполовина).

Бутон INFO

Всяко натискане на бутона INFO променя показваната информация.

Показаните по-долу примерни екрани са за снимки.