Използване на дисплея

Можете да променяте наклона и ъгъла на отваряне на дисплея.

 1. Отворете дисплея.

 2. Завъртете дисплея.

  • Когато дисплеят е отворен, можете да го въртите нагоре или надолу или да го ориентирате напред към обекта.
  • Посочените ъгли са само приблизителни.
 3. Ориентирайте го към себе си.

  • Нормалният начин за използване на фотоапарата е с дисплей, ориентиран към снимащия.

Внимание

 • Не завъртайте дисплея със сила, упражнявайки прекомерен натиск върху оста на въртене (пантата).
 • Когато към порт на фотоапарата е свързан кабел, ъгълът на въртене на отворения дисплей ще бъде ограничен.

Забележка

 • За да предпазите дисплея, винаги го дръжте затворен с екрана навътре, когато не използвате фотоапарата. Така ще предпазите дисплея.
 • Когато дисплеят е ориентиран напред (в посоката на обектива), на екрана се извежда огледално изображение (реверсирано ляво/дясно) на обектите.