Избор на метод на снимане

Фотоапаратът предлага следните методи на снимане: Единични снимки и Серия от снимки. Можете да изберете подходящия за сцената или обекта метод на снимане.

 1. Натиснете бутона Drive mode/AF operation selection (Timer 6 sec.).

 2. Изберете метод на снимане.

  • Завъртете селектора Quick control dial 2, за да зададете настройка.
 • [] Единични снимки

  Когато натиснете спусъка докрай, ще се заснеме само една снимка.

 • [] Високоскоростна серия от снимки +

  Когато натиснете спусъка докрай и го задържите, можете да заснемете серия от снимки, както е описано по-долу в зависимост от настройката за [Shooting: Shutter mode/Shooting: Режим на затвора].

  • [Electronic/Електронен]: макс. приблиз. 30 снимки/s.
  • [Elec. 1st-curtain/Елек. 1-ва преграда]: макс. приблиз. 12 снимки/s.
  • [Mechanical/Механичен]: макс. приблиз. 12 снимки/s.
 • [] Високоскоростна серия от снимки

  Когато натиснете спусъка докрай и го задържите, можете да заснемете серия от снимки, както е описано по-долу в зависимост от настройката за [Shooting: Shutter mode/Shooting: Режим на затвора].

  • [Electronic/Електронен]: макс. приблиз. 15 снимки/s.
  • [Elec. 1st-curtain/Елек. 1-ва преграда]: макс. приблиз. 8,0 снимки/s.
  • [Mechanical/Механичен]: макс. приблиз. 6,0 снимки/s.
 • [] Нискоскоростна серия от снимки

  Докато държите спусъка натиснат докрай, можете да заснемете серия от снимки при максимална честота приблиз. 3,0 снимки/s.

 • [] Потребителска високоскоростна серия от снимки

  Можете да заснемете до 50 кадъра във високоскоростна серия от снимки с максимална честота от 195 снимки/s.

  • Електронният затвор се използва при снимане.
  • Параметри като скорост на затвора, отвор на диафрагмата и ISO чувствителност се определят от условията за първата експонация.
  • Скорости на затвора, по-ниски от 1/30 s, не са достъпни.
 • [] Самоснимачка: 10 s/дистанционно управление

 • [] Самоснимачка: 2 s/дистанционно управление

  Относно снимането със самоснимачка вижте Използване на самоснимачката. За снимане с дистанционно управление вижте Снимане с дистанционно управление.

Внимание

 • Честота от приблиз. 30 снимки/s при заснемане на серия от снимки, когато за [Electronic/Електронен] е зададена настройка [High-speed continuous shooting plus], е достъпна при посочените по-долу условия.

  • Скорост на затвора: 1/125 s или по-висока
  • Редуциране на пулсациите на светлината: Няма

  Имайте предвид, че честотата на заснемане на серия от снимки може да е по-ниска от 30 снимки/s, ако по време на заснемането на серия от снимки възникне някое от посочените по-долу обстоятелства.

  • Превключване към режим на снимане [Program AE] или [Shutter-priority AE] или прилагане на настройки, които променят отвора на диафрагмата в режим [Flexible-priority AE]
  • Използване на вариото
  • Извършване на ръчно фокусиране
  • Функцията „Следящ AF“ променя позицията на фокуса
 • Посетете уебсайта на Canon за повече информация относно обективите, поддържащи максималната честота на заснемане на серия от снимки ().
 • Честотата на заснемане на серия от снимки с функцията "Следящ AF" може да се намали в зависимост от условията на обекта или използвания обектив.
 • Честотата на заснемане на серия от снимки може да се намали при снимане в условия на пулсираща светлина, когато [Shooting: Anti-flicker shoot./Shooting: Снимане с неутрализиране на пулсациите на светлината] е с настройка [Enable/Разрешено] (). Също така, интервалът на заснемане на серия от снимки може да стане непостоянен и следващата снимка да се заснеме с по-голямо закъснение.
 • Когато вътрешната памет се запълни при заснемане на серия от снимки, честотата на серията от снимки може да се понижи, тъй като снимането ще бъде временно забранено ().
 • Честотата на заснемане на серия от снимки може да се понижи, а показването на изображението във визьора или на дисплея може да се прекрати при някои условия на снимане.