Качество на изображението

Можете да избирате броя пиксели и качеството на изображението. Опциите за качество на JPEG/HEIF изображението са следните: FineLarge / NormalLarge /FineMedium / NormalMedium / FineSmall 1 / NormalSmall 1 / Small 2. За RAW изображения можете да изберете RAW или Compact RAW за качество на изображението.

 1. Изберете [Shooting: Image quality/Shooting: Качество на изображението].

  • Показаният екран се различава в зависимост от настройките [Stills Rec options/Stills Опции за запис] в [Set-up: Record func+card/folder sel./Set-up: Функция за запис+избор на карта/папка].
 2. Задайте качество на изображението.

  Стандартно / Автоматично превключване на карти / Паралелен запис с еднакво качество

  • За RAW изображения завъртете селектора Main dial, за да зададете размера, а за JPEG/HEIF изображения завъртете селектора Quick control dial.
  • Натиснете бутона Quick Control/Set, за да я зададете.

  Паралелен запис с различно качество

  • Когато [Stills Rec options/Stills Опции за запис] в [Set-up: Record func+card/folder sel./Set-up: Функция за запис+избор на карта/папка] е с настройка [Rec. separately/Паралелен запис с различна резолюция], завъртете селектора Quick control dial, за да изберете [Card 1] или [Card 2], и след това натиснете бутона Quick Control/Set. Обърнете внимание, че паралелен запис с различно качество във формат RAW и Compact RAW не е достъпен за RAW изображения.
  • Изберете качество на изображението в показания екран и след това натиснете Quick Control/Set.

Забележка

 • Можете да задавате формат HEIF, когато [Shooting: HDR shooting HDR PQ/Shooting: HDR снимане HDR PQ] е с настройка [Enable/Разрешено]. Можете да конвертирате тези изображения в JPEG изображения след заснемане ().
 • FineLarge се задава, ако зададете за RAW и JPEG/HEIF настройка [Dash].
 • Две версии на всяко изображение се записват с избраното качество на изображението, когато сте избрали както RAW, така и JPEG/HEIF. Двете версии имат един и същи номер на файл, но всяка от тях има различно файлово разширение – .JPG за JPEG, .HIF за HEIF и .CR3 за RAW.
 • Small 2 е с Fine (Фино) качество.
 • Значение на символите за качество на изображението: RAW RAW, Compact RAW Компактен RAW, JPEG, HEIF, Large Голямо, Medium Средно, Small Малко.

RAW изображения

RAW изображенията са необработени данни от заснемащия сензор, които се запаметяват в картата като RAW или Compact RAW файлове в зависимост от избраната настройка. Compact RAW предлага по-малък размер на файла на RAW изображението от RAW.

RAW изображенията могат да бъдат обработени чрез менюто [Playback: RAW image processing/Playback: Обработка на RAW изображения] () и съхранени във формат JPEG или HEIF. Тъй като RAW изображението само по себе си не се променя, можете да го обработвате по различни начини, за да създавате различни JPEG или HEIF изображения от него.

Можете да използвате софтуера Digital Photo Professional (софтуер за EOS), за да обработвате RAW изображения. Можете да задавате разнообразни настройки за изображенията в зависимост от начина, по който ще бъдат използвани, и да създавате изображения във формат JPEG, HEIF и др., отразяващи ефектите от тези настройки.

Забележка

 • За да възпроизведете RAW изображения чрез компютър е препоръчително да използвате Digital Photo Professional (софтуер за EOS, наречен тук DPP).
 • По-старите версии на DPP Ver. 4.x не поддържат възпроизвеждане, обработване, редактиране или други операции с RAW изображения, заснети с този фотоапарат. Ако предходна версия на DPP Ver. 4.x е инсталирана в компютъра ви, изтеглете и инсталирайте най-новата версия на DPP от уебсайта на Canon, за да обновите софтуера си (). По същия начин DPP Ver. 3.x или по-стара не поддържа възпроизвеждане, обработване, редактиране или други операции с RAW изображения, заснети с този фотоапарат.
 • Възможно е достъпен в търговската мрежа софтуер да не успее да възпроизведе RAW изображения, заснети чрез този фотоапарат. За информация относно съвместимостта се свържете с производителя на софтуера.

Указания за настройките за качество на изображението

За подробности относно размера на файла, възможния брой снимки, максималния брой снимки в серия и други данни вижте Размер на файла за снимки / Възможен брой снимки и Максимален брой снимки в серия [приблиз.].

Максимален брой снимки в серия

Приблизителният максимален брой снимки в серия се показва в горния ляв ъгъл на екрана за снимане и в долния десен ъгъл на визьора.

Забележка

 • Ако максималният брой снимки в серия е “99”, това означава, че можете да заснемете 99 или повече снимки в серия. Възможният брой снимки е по-малък при стойност 98 или по-малка, а когато индикацията [BUSY] е показана на екрана, вътрешната буферна памет е запълнена и снимането ще спре временно. Ако прекратите заснемането на серия от снимки, максималният брой снимки в серия ще се увеличи. След като всички заснети изображения са записани в картата, можете отново да снимате при максималния брой снимки в серия, посочен в Максимален брой снимки в серия [приблиз.].