Настройки

Тази глава описва настройките от менюто в панела ([Set-up]).

вдясно от заглавието означава, че съответната функция е достъпна само в режим [Flexible-priority AE], [Program AE], [Shutter-priority AE], [Aperture-priority AE], [Manual exposure] или [Bulb].