Информация за батерията

Можете да проверите състоянието на използваната батерия. Чрез запаметяване на няколко батерии във фотоапарата можете да проверите приблизителния им оставащ капацитет и хронология на използването.

 1. Изберете [Set-up: Battery info./Set-up: Информация за батерията].

  • (1) Позиция на батерията
  • (2) Модел на използваната батерия или захранващ адаптер.
  • (3) Символът за ниво на заряда на батерията () заедно с оставащия капацитет на батерията, показан през стъпка от 1%.
  • (4) Броят на заснетите снимки с използваната батерия. Стойността се нулира след зареждане на батерията.
  • (5) Живот на батерията в три нива.

   • Battery information3 (monitor) (Зелено): Характеристиките на батерията са добри.
   • Battery information 2 (monitor) (Зелено): Животът на батерията е частично изчерпан.
   • Battery information1 (monitor) (Червено): Препоръчително е да закупите нова батерия.

Внимание

 • Препоръчва се използване на оригинална батерия Canon LP-E6NH/LP-E6N. Ако използвате батерии, които не са оригинални продукти на Canon, може да влошите работата на фотоапарата или да причините неизправност..

Забележка

 • Броячът на освобождаванията на затвора показва броя на заснетите цифрови снимки (без да се броят видеозаписите).
 • Информация за батерията се извежда и когато се използва ръкохватка с батерия BG-R10 (опция).
 • Ако на дисплея се изведе съобщение за комуникационна грешка, свързана с батериите, следвайте инструкциите в съобщението.

Запаметяване на батерии във фотоапарата

Можете да запаметите до шест LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 батерии във фотоапарата. За да запаметите няколко батерии във фотоапарата, следвайте процедурата по-долу за всяка батерия.

 1. Натиснете бутона INFO.

  • При изведен екран с информация за батерията, натиснете бутона INFO.
  • Ако батерията не е запаметена, тя се извежда в сиво на екрана.
 2. Изберете [Register/Запаметяване].

 3. Изберете [OK].

  • Батерията вече ще бъде изведена в бяло на екрана.

Забележка

 • Батерията не може да бъде запаметена, когато се използват аксесоари за свързване към електрически контакт (продават се отделно, ).

Поставяне на етикети на батериите с техните серийни номера

Удобно е да поставите етикети на всички запаметени батерии LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 с техните серийни номера, използвайки достъпни в търговската мрежа стикери.

 1. Върху етикет с размери приблиз. 25×15 mm напишете серийния номер (1).

 2. Залепете етикета.

  • Поставете превключвателя на захранването в позиция Power off.
  • Извадете батерията от фотоапарата.
  • Поставете етикета, както е показано на илюстрацията (върху страната без електрически контакти).

Внимание

 • Не поставяйте етикета върху различна от показаната на илюстрацията на стъпка 2 страна на батерията. В противен случай етикетът може да затрудни поставянето на батерията или включването на захранването.
 • Когато използвате ръкохватка с батерии BG-R10 (продава се отделно), етикетът може да се отлепи при многократно поставяне и изваждане на батерията в магазина. В този случай поставете нов етикет.

Проверка на оставащия заряд на запаметена батерия, която не се използва в момента

Можете да проверите оставащия капацитет на батериите, които не се използват в момента, както и датата на последното им използване.

 1. Намерете съответстващия сериен номер.

  • В екрана с хронологията на батериите намерете серийния номер на батерията (1), съответстващ на серийния номер, изписан върху етикета на батерията.
  • Можете да проверите приблизителния оставащ заряд (2) на съответната батерия и датата на последното й използване (3).

Изтриване на запаметена информация за батерия

 1. Изберете [Delete info./Изтриване на информация].

 2. Изберете информацията за батерията, която желаете да изтриете.

  • Извежда се [Check].
 3. Натиснете бутона Erase.

  • Изберете [OK] в екрана за потвърждение.