Добавяне на информация за ориентация към видео

За видео, записано с фотоапарат във вертикална ориентация, може автоматично да се добави информация за ориентация, показваща коя страна е нагоре, с цел възпроизвеждане със същата ориентация чрез смартфони или други устройства.

 1. Изберете [Set-up: Add Movie rotate info/Set-up: Добавяне на информация за ротация на Movie].

 2. Изберете опция.

  • Enable/Разрешено

   Възпроизвеждайте видео чрез смартфони или други устройства с ориентацията, в която е записано.

  • Disable/Забранено

   Възпроизвеждайте видео хоризонтално чрез смартфони или други устройства независимо от ориентацията на записа.

Внимание

 • Настройката [Add Movie rotate info/Добавяне на информация за ротация на Movie] не е достъпна за RAW или MP4 файлове, когато форматът за запис на видео е RAW или RAW+MP4.
 • Видеозаписите се възпроизвеждат хоризонтално на екрана на фотоапарата и през HDMI порта независимо от тази настройка.