Задаване на потребителски функции и персонални функции

Потребителските функции ви позволяват да извършвате прецизни настройки на различните характеристики на светкавицата според вашите предпочитания при снимане. Функциите, които се използват за тази цел, се наричат "Потребителски функции" и "Персонални функции". Също така персоналните функции са специфични за светкавицата EL-1.

C.Fn: Потребителски функции

 1. Натиснете бутона SUB MENU.

 2. Отворете екрана за потребителски функции.

  • Натиснете джойстика нагоре, надолу, наляво или надясно или завъртете Select dial и изберете C.Fn и след това натиснете джойстика вертикално.
  • Отваря се екранът на потребителските функции.
 3. Изберете елемент, който да зададете.

  • Натиснете джойстика наляво или надясно или завъртете Select dial, за да изберете елемента (номера), който да зададете.
 4. Задайте настройка.

  • Натиснете джойстика вертикално.
  • Натиснете джойстика нагоре или надолу или завъртете Select dial, за да изберете желаната настройка, и след това натиснете джойстика вертикално.

P.Fn: Персонални функции

 1. Натиснете бутона SUB MENU.

 2. Отворете екрана за персонални функции.

  • Изберете P.Fn чрез процедурата от стъпка 2 за потребителските функции и след това натиснете джойстика вертикално.
 3. Задайте функцията.

  • Задайте персоналната функция по начина, описан на стъпка 3 и 4 за потребителските функции.

Списък с потребителски функции

Списък с персонални функции

Инициализиране на всички потребителски/персонални функции

Изберете C.Fn clear или P.Fn clear в екрана по-горе и изберете OK, за да инициализирате всички потребителски функции или персонални функции.

Внимание

 • Дори и да инициализирате всички потребителски функции, C.Fn-00 няма да бъде инициализирана.

Забележка

 • Можете да задавате или инициализирате всички потребителски функции на светкавицата Speedlite чрез менюто на фотоапарата ().