Автоматично снимане със светкавица с приемащи светкавици, разделени на 3 групи

Можете да снимате с безжично управление на няколко светкавици, като добавите група C към групи A и B. За информация за управлението на светкавиците вижте „Управление на групи светкавици“.

Група C е полезна, когато искате осветяване, което елиминира сянката на обекта върху фона.

 1. Натиснете джойстика вертикално.

 2. Изберете елемент в (1).

  • Натиснете джойстика нагоре / надолу / наляво / надясно или завъртете Select dial, за да изберете елемент, и след това натиснете джойстика вертикално.
 3. Задайте настройка A:B C.

  • Натиснете джойстика наляво или надясно, завъртете Select dial, за да изберете A:B C, и след това натиснете джойстика вертикално.
 4. Конфигуриране след задаване на група A, B и C.

  • Проверете дали за всички приемащи светкавици е зададен същият комуникационен канал като на предаващата светкавица.
  • Присъединете приемащите светкавици съответно към група A, B или C и ги позиционирайте на желаните места.
 5. Проверете комуникационния канал.

  • Ако каналите на предаващата и приемащата светкавици са различни, задайте еднакъв номер ().
 6. Задайте съотношение на мощностите (А:В).

  • Натиснете джойстика вертикално, за да изберете елемента на илюстрацията.
  • Натиснете джойстика наляво или надясно или завъртете Select dial, за да зададете ниво на компенсация, и след това натиснете джойстика вертикално.
 7. Задаване на компенсация на експонацията за група C.

  • Натиснете джойстика вертикално, за да изберете елемента на илюстрацията.
  • Натиснете джойстика наляво или надясно или завъртете Select dial, за да зададете ниво на компенсация, и след това натиснете джойстика вертикално.
 8. Проверете дали светкавицата е в готовност.

  • Проверете дали индикаторът за готовност на предаващата светкавица свети.
  • Проверете дали приемащата светкавица е напълно заредена.
 9. Проверете работата.

  • Натиснете бутона за тестово задействане на предаващата светкавица.
  • Групи светкавици A, B и C ще се задействат. Ако дадена светкавица не се задейства, проверете дали е позиционирана в работния обхват.
 10. Направете снимката.

  • Настройте фотоапарата и снимайте, както при нормално заснемане със светкавица.

Внимание

 • За да задействате 3-те групи A, B и C едновременно, изберете A:B C. Когато е зададена настройка A:B, група C няма да се задейства.
 • Ако снимате, когато светкавиците от група C са директно насочени към основния обект, може да се получи преекспониране.
 • При някои модели аналогови фотоапарати EOS, поддържащи режим E-TTL за автоматичен контрол на светкавици, няма да можете да снимате с няколко светкавици със съотношение на мощностите.
 • Наличието на флуоресцентна светлина или монитор на компютър в близост до приемащата светкавица може да доведе до неправилно задействане на приемащата светкавица.

Забележка

 • Можете да натиснете бутона за преглед на дълбочината на рязкост на фотоапарата, за да задействате режима "Пилотна светкавица" ().
 • Ако се активира автоматично изключване на приемащата светкавица, натиснете бутона за тестово задействане на предаващата светкавица, за да включите приемащата светкавица.
 • Не можете да използвате тестово задействане на светкавицата, когато работите с таймера за светкавица и др. чрез фотоапарата.