Снимане с безжично управление на светкавици чрез оптична комуникация

Използването на светкавица Speedlite (приемаща) на Canon с функция за безжично управление чрез оптична комуникация прави снимането с няколко безжични светкавици лесно като нормалното E-TTL II / E-TTL автоматично снимане със светкавица.

Системата е проектирана така, че настройките на EL-1 (предаваща светкавица) се прилагат автоматично към безжично управляваната светкавица EL-1 (приемаща светкавица). Затова не е необходимо да управлявате приемащата светкавица, докато снимате.

Позициониране и работен обхват

 • Автоматично снимане със светкавица с 1 приемаща светкавица ()

  (1) На закрито

  (2) На открито

  (3) SENDER

  (4) Около 80°

  (5) Обхват на комуникация

  (6) Около 8 m

  (7) Около 12 m

  (8) Около 10 m

  (9) Около 15 m

 • Автоматично снимане със светкавица с приемащи светкавици, разделени на групи (, )

  Можете да разпределите приемащите светкавици в две или три групи и да използвате E-TTL II / E-TTL автоматично снимане със светкавица, като променяте съотношението (коефициента) на мощностите.

  (1) 2 (A, B) групи

  (2) 3 (A, B, C) групи

  Внимание

  • Ако снимате, когато светкавиците от група C са директно насочени към основния обект, може да се получи преекспониране.
  • Преди да снимате, направите тестово задействане () и тестово снимане.
  • За да избегнете смущения в комуникацията, не поставяйте предмети на пътя на лъча между предаващата и приемащата светкавица.

  Забележка

  • Като използвате мини поставката от комплекта на приемащата светкавица, насочете сензора на приемащата светкавица към предаващата светкавица.
  • Когато снимате на закрито, оптичният сигнал може да се отрази от стена, което да доведе до активиране на светкавицата, дори когато позиционирането на светкавиците все още е предварително.

Управление на групи светкавици

Група светкавици A

Когато се нуждаете от по-силно или по-сложно осветяване, можете да увеличите броя на приемащите светкавици. Просто добавете допълнителна приемаща светкавица към групата (A, B или C), чиято мощност желаете да увеличите. Няма ограничение в броя на светкавиците.

Например, ако присъедините три приемащи светкавици към група A, трите светкавици се управляват като една група A с по-голяма мощност.

Внимание

 • За да задействате 3-те групи A, B и C едновременно, изберете A:B C. Когато е зададена настройка A:B, група C няма да се задейства.
 • Ако снимате, когато светкавиците от група C са директно насочени към основния обект, може да се получи преекспониране.
 • При някои модели аналогови фотоапарати EOS, поддържащи режим E-TTL за автоматичен контрол на светкавици, няма да можете да снимате с няколко светкавици със съотношение на мощностите.

Забележка

 • Диапазонът на съотношението на мощностите от 8:1 до 1:1 до 1:8 е еквивалентен на 3:1 до 1:1 до 1:3 (през 1/2 стъпка) при конвертиране в брой стъпки.