Спецификации

Тип

Тип Speedlite светкавица с E-TTL II / E-TTL автоматичен контрол за монтиране към фотоапарат
Съвместими фотоапарати

Серия EOS, поддържаща E-TTL II / E-TTL автоматичен контрол

За подробности вижте уебсайта на Canon.

Глава на светкавицата

Водещо число

Водещо число в нормален режим

Максимално водещо число (при приблизително ISO 100)

Разпределение на светлината Мерна единица Покритие на светкавицата
14mm *1 24mm 28mm 35mm 50mm 70mm 80mm 105mm 135mm 200mm
Стандартно m 14,1 27,3 27,9 31,9 36,6 42,9 46,9 51,1 54,0 60,0
Приоритет на водещото число m 31,9 31,9 36,6 42,9 48,6 54,0 55,4 60,0 60,0
Приоритет на разпределението на светлината m 27,3 27,3 27,3 29,0 33,5 36,6 42,9 46,9 51,1

1: При използване на разсейващ панел.

Водещо число при синхронизация с висока скорост на затвора

Максимално водещо число (при приблизително ISO 100)

Скорост на затвора Мерна единица Покритие на светкавицата
14mm 24mm 28mm 35mm 50mm 70mm 80mm 105mm 135mm 200mm
1/125 m 8,8 17,0 17,4 19,8 22,8 26,7 29,2 31,8 33,6 37,3
1/250 m 7,5 14,5 14,8 16,9 19,4 22,7 24,8 27,1 28,6 31,8
1/500 m 4,9 9,5 9,7 11,1 12,8 15,0 16,4 21,7 23,0 25,5
1/1000 m 3,5 6,7 6,9 7,9 9,0 10,6 11,6 16,6 17,6 19,5
1/2000 m 2,5 4,8 4,9 5,6 6,4 7,5 8,2 12,3 13,0 14,4
1/4000 m 1,7 3,4 3,4 3,9 4,5 5,3 5,8 8,9 9,4 10,4
1/8000 m 1,2 2,4 2,4 2,8 3,2 3,7 4,1 6,4 6,7 7,5

Водещо число при ръчни настройки

Максимално водещо число (при приблизително ISO 100)

Мощност на светкавицата Мерна единица Покритие на светкавицата
14mm 24mm 28mm 35mm 50mm 70mm 80mm 105mm 135mm 200mm
1/1 m 14,1 27,3 27,9 31,9 36,6 42,9 46,9 51,1 54,0 60,0
1/2 m 10,0 19,3 19,7 22,6 25,9 30,3 33,2 36,1 38,2 42,4
1/4 m 7,1 13,7 14,0 16,0 18,3 21,5 23,5 25,6 27,0 30,0
1/8 m 5,0 9,7 9,9 11,3 12,9 15,2 16,6 18,1 19,1 21,2
1/16 m 3,5 6,8 7,0 8,0 9,2 10,7 11,7 12,8 13,5 15,0
1/32 m 2,5 4,8 4,9 5,6 6,5 7,6 8,3 9,0 9,5 10,6
1/64 m 1,8 3,4 3,5 4,0 4,6 5,4 5,9 6,4 6,8 7,5
1/128 m 1,2 2,4 2,5 2,8 3,2 3,8 4,1 4,5 4,8 5,3
1/256 *1 m 0,9 1,7 1,7 2,0 2,3 2,7 2,9 3,2 3,4 3,8
1/512 *1 m 0,6 1,2 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,3 2,4 2,7
1/1024 *1 m 0,4 0,9 0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 1,6 1,7 1,9
1/2048 *1 m 0,3 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3
1/4096 *1 m 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9
1/8192 *1 m 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7

1: Не може да се използва при синхронизация с висока скорост на затвора или оптично безжично управление на светкавици

Покритие на светкавицата
(фокусно разстояние; за 35 mm пълен кадър)
14mm

Разсейващ панел: Ръчен

* Не е съвместим със зрителния ъгъл на EF15mm f/2.8 Fisheye или EF8-15mm f/4L Fisheye USM

24mm

Ъгъл на разсейване

 • A: Авто

  Покритието на светкавицата се настройва автоматично, като се вземат предвид настройките [Auto zoom for sensor size/Автоматичен ъгъл на разсейване според размера на сензора] и [Light distribution/Разпределение на светлината] при фокусното разстояние на обектива

 • M: Ръчен

  Покритието на светкавицата се задава ръчно

  * Настройките [Auto zoom for sensor size/Автоматичен ъгъл на разсейване според размера на сензора] и [Light distribution/Разпределение на светлината] не се вземат предвид.

28mm
35mm
50mm
70mm
80mm
105mm
135mm
200mm
Ъгъл на отразена светкавица
Посока на отразена светкавица Ъгъл на отразена светкавица (приблиз.)
Горе 0° * 45° 60° 75° 90°* 120°
Долу
Ляво 0° * 60° 75° 90° 120° 150° 180°
Дясно 60° 75° 90° 120° 150° 180°

Позиция, в която се заключва главата на светкавицата

Продължителност на импулса
 • Нормално задействане

  Мощност на светкавицата Продължителност на импулса (приблиз., s) Мощност на светкавицата Продължителност на импулса (приблиз., s)
  1/1 1/960 1/128 1/37020
  1/2 1/1200 1/256 1/46840
  1/4 1/2600 1/512 1/57000
  1/8 1/4790 1/1024 1/80300
  1/16 1/8510 1/2048 1/82670
  1/32 1/14750 1/4096 1/91520
  1/64 1/26790 1/8192 1/107800
Предаване на информация за цветова температура

Поддържа се

Цветови филтър Поддържа се твърд цветови филтър (два вида).

Контрол на експонацията

Режими на светкавицата (режими за контрол на експонацията)

Режими на светкавицата и налични функции

Режим на светкавицата Компенсация на експонацията на светкавицата FEB FE фиксиране Безжично управление
Радио-
комуникация
Оптична комуникация
E-TTL II / E-TTL автоматичен контрол *1
Ръчна светкавица
Стробосветкавица
Автоматично външно мерене на експонацията на светкавицата ○ *2
Ръчно външно мерене на експонацията на светкавицата
Режим с приоритет на серия от снимки
Групово задействане *3 ○ *4

1: Задава се автоматично, когато е избран режим на снимане от „Основна зона“ на програматора на фотоапарата

2: Достъпно е само задействане

3: Може да се задава само когато Speedlite светкавицата се използва като предаваща светкавица при безжично управление чрез радиокомуникация

4: Само групи с настройка за E-TTL II / E-TTL автоматичен контрол

Ефективен обхват на светкавицата

Обхват на осветяване при следните условия:

 • Размер на сензора: пълнокадров 35mm
 • Покритие на светкавицата: 50 mm
 • Отвор на диафрагмата: f/1.4
 • ISO 100
 • Разпределение на светлината: Стандартно
Условия на задействане Ефективен обхват на светкавицата (приблиз.)
Нормално задействане
(Индикатор за готовност за светкавицата: свети)
0,5 - 26,1 m
Бързо задействане на светкавицата
(Индикатор за готовност за светкавицата: мига)
0,5 - 16,0 m
Синхр. с висока скорост на затвора
(Скорост на затвора: 1/250)
0,5 - 13,8 m
Компенсация на експонацията на светкавицата

±3 нива през 1/3 или 1/2 стъпка *1

Настройката за компенсация на експонацията на светкавицата на Speedlite има предимство, ако компенсация на експонацията на светкавицата е зададена както чрез светкавицата Speedlite, така и чрез фотоапарата. Потребителите, които предпочитат да настройват компенсацията на експонацията на светкавицата чрез фотоапарата, трябва да зададат настройка 0 за компенсация на експонацията на светкавицата чрез светкавицата Speedlite.

1: Съответства на стъпката за задаване на ниво на експонацията на фотоапарата

FEB

±3 нива през 1/3 или 1/2 стъпка *1

FEB се деактивира автоматично след заснемане на три изображения

Може да се използва заедно с компенсация на експонацията на светкавицата и FE фиксиране.

1: Съответства на стъпката за задаване на ниво на експонацията на фотоапарата

FE фиксиране Поддържа се
FE запаметяване Поддържа се
Синхронизация
Безжично управление Режим на светкавицата Синхронизация с първа преграда Синхронизация с втора преграда Синхронизация с висока скорост на затвора
ИЗКЛ. E-TTL II/E-TTL автоматичен контрол
Ръчна светкавица
Стробосветкавица
Автоматично външно мерене на експонацията на светкавицата
Ръчно външно мерене на експонацията на светкавицата
Режим с приоритет на серия от снимки
Радиокомуникация
(Предаваща светкавица)
E-TTL II/E-TTL автоматичен контрол ○ *1
Ръчна светкавица ○ *1
Стробосветкавица
Групово задействане ○ *1
Оптична комуникация
(Предаваща светкавица)
E-TTL II/E-TTL автоматичен контрол
Ръчна светкавица
Стробосветкавица

1: За подробности относно фотоапаратите, които поддържат тази функция, посетете уебсайта на Canon.

Пилотна лампа Поддържа се
Пилотна светкавица

Поддържа се

Светкавицата възпроизвежда серия от импулси за приблиз. 1 s.

Зареждане на светкавицата

Време за зареждане
Захранване Време за зареждане (приблиз,) Брой импулси (приблиз.)
Нормално задействане Бързо задействане
Батерия LP-EL 0,1 - 0,9 s 0,1 - 0,8 s 335 - 2345

Въз основа на тестовите стандарти на Canon

Индикация за готовност на светкавицата:
Нормално задействане (напълно заредена) Бързо задействане Зареждане в процес на изпълнение
Индикатор за готовност Свети в червено Мига в червено (8 Hz) Изкл.
Индикация на LCD панела Не се извежда Не се извежда CHARGE
Ниво на заряда, показно в диапазона 1-5
Звуков сигнал *1 ○ *2 ○ *3 -

1: С настройка ВКЛ. за съответната персонална функция (P.Fn-06, Звуков сигнал)

2: С настройка ИЗКЛ. за съответната персонална функция (P.Fn-02, Бързо задействане)

3: С настройка ВКЛ. за съответната персонална функция (P.Fn-02, Бързо задействане)

Лъч за подпомагане на AF

Инфрачервен
 • Излъчвана светлина

  Светлина в близкия инфрачервен диапазон

 • Съвместима AF система

  TTL вторично формиране на изображението, разпознаване на фазова разлика

 • Ефективен обхват

  AF точки Ефективен диапазон (приблиз.)
  В центъра 0,6 - 10,0 m
  В периферията 0,6 - 5,0 m

  Фокусно разстояние на обектива: 28 mm или по-голямо

  AF точки: Съвместимост с 1-191 точки

Серия от импулси на светкавицата

Лъчът за подпомагане на AF не възпроизвежда серия от импулси на светкавицата при следните условия:

– Когато Speedlite светкавицата се използва като предаваща светкавица при безжично управление чрез оптична комуникация

– С поставен цветови филтър

 • Излъчвана светлина

  Видима светлина

 • Съвместима AF система

  – TTL вторично формиране на изображението, разпознаване на фазова разлика

  – Dual Pixel CMOS AF

  Съществуват някои ограничения в съвместимостта на фотоапарата

 • Ефективен обхват

  AF точки Ефективен диапазон (приблиз.)
  В центъра 0,6 - 10,0 m
  В периферията 0,6 - 5,0 m

  Фокусно разстояние на обектива: 24 mm или по-голямо

  Посока на излъчване: Право напред

Безжични функции за управление чрез радиокомуникация

Настройки за безжичен контрол
Предаваща светкавица

Поддържа се

Вторичните и допълнителните светкавици служат като вторични предаващи светкавици и показват иконата „SUB SENDER“

Вторичните предаващи светкавици не могат да бъдат управлявани отдалечено от приемащи светкавици

Приемаща светкавица Поддържа се
Комуникационни функции
Съответствие със стандарти IEEE 802.15.4, ARIB STD-T66
Метод на комуникация Основна модулация: OQPAK
вторична модулация: DS-SS
Честота на комуникация 2405 - 2475 MHz
Канал Канал 1 - 15
Настройка: Автоматична / Ръчна
Етикет за безжична радиокомуникация 0000 - 9999
Настройка: Ръчна
Обхват на комуникация *1 *2 Приблиз. 30 m
Групи

До 5 групи (A – Е)

Предаващите светкавици са с настройка за група А

Макс. брой предаващи светкавици

До 15

Вторичните и допълнителните светкавици служат като вторични предаващи светкавици

Макс. брой приемащи светкавици До 15

1: Без препятствия между предаващите и приемащите светкавици и без радиосмущения от други устройства

2: Обхватът на комуникация може да бъде по-малък в зависимост от фактори, като напр. позициониране на светкавиците, обкръжаваща среда и атмосферни условия.

Функции за синхронно снимане

Поддържа синхронно снимане с автоматично освобождаване на затвора на до 16 фотоапарата (предаваща светкавица: 1; приемащи светкавици: 15) синхронно с освобождаването на затвора на фотоапарата на предаващата светкавица.

Заснемането не е идеално едновременно, тъй като фотоапаратите на приемащите светкавици снимат с известно закъснение след освобождаването на затвора на фотоапарата на предаващата светкавица

Безжични функции за управление чрез оптична комуникация

Настройки за безжичен контрол
Предаваща светкавица Поддържа се
Приемаща светкавица Поддържа се
Индивидуална приемаща светкавица Поддържа се
Комуникационни функции
Метод на комуникация Оптични импулси
Канал Канал 1 – 4
Обхват на комуникация (приблиз.):

От предната страна на главата на светкавицата

 • На закрито: 0,7 - 15 m
 • На открито 0,7 - 10 m
Ъгъл на приемане (приблиз.)
 • Хоризонтално: 45°
 • Нагоре: 27°; Надолу: 20°
Групи До 3 групи (A – C)
Макс. брой предаващи светкавици Неограничен
Макс. брой приемащи светкавици Неограничен

Захранващ източник

Батерия

Батерия LP-EL

AA/LR6 алкални батерии и Ni-MH батерии не могат да се използват

Индикатор за заряда на батерията Осигурен (показване в 5 нива)
Външен източник на захранване Поддържа се
Максимален брой импулси

Приблиз. 335 - 2345

При използване на напълно заредена батерия LP-EL

Време за снимане с безжично управление чрез радиокомуникация

Приблиз. 17 часа непрекъснато

Със забранено задействане на предаващата светкавица и използване на напълно заредена батерия LP-EL

Автоматично изключване

Време на бездействие преди автоматично изключване

Състояние Потребителска функция Време
При нормална работа C.Fn-01-0 Приблиз. 90 s
С настройка за предаваща светкавица при безжично управление чрез оптична комуникация C.Fn-01-0
С настройка за предаваща светкавица при безжично управление чрез радиокомуникация C.Fn-01-0 Приблиз. 5 min
При синхронно снимане C.Fn-01-0
С настройка за приемаща светкавица при безжично управление чрез оптична или радиокомуникация C.Fn-10-0 Приблиз. 60 min
C.Fn-10-1 Приблиз. 10 min
Готовност за включване след автоматично изключване в режим на приемаща светкавица C.Fn-11-0 Приблиз. 8 h
C.Fn-11-1 Приблиз. 1 h

Светкавицата Speedlite се включва отново при изпълнение на посочените по-долу операции.

 • Натискане на спусъка наполовина
 • Натискане на бутона за тестово задействане

Размери / Тегло

Размери
Продукт Ш × В × Д (приблиз.)
Тяло 84,4 × 149,0 × 136,4 mm
Тегло
Продукт Тегло (приблиз.)
Само тяло 572 g

Работна среда

Диапазон на работна температура 0 - 45°C
Работна влажност Под 85 %
 • Всички спецификации по-горе са базирани на тестовите критерии на Canon.
 • Спецификациите и физическите характеристики на продукта подлежат на промяна без предупреждение.