Tek Alıcı ile Otomatik Flaş

Bu bölümde, fotoğraf makinesine gönderici olarak takılan bir EL-5 ve alıcı olarak ayarlanan bir EL-5 ile temel tam otomatik kablosuz çekim anlatılır.

 1. Bir üniteyi gönderici olarak ayarlayın.

  • Fotoğraf makinesine takılan EL-5'i gönderici olarak ayarlayın ().
  • Radyo aktarımlı kablosuz gönderici işlevine sahip diğer cihazları da gönderici olarak kullanabilirsiniz.
 2. Bir üniteyi alıcı olarak ayarlayın.

  • EL-5'i, gönderici tarafından kablosuz kumanda için alıcı olarak ayarlayın ().
  • Radyo aktarımlı kablosuz alıcı işlevine sahip diğer Speedlite’ları da kullanabilirsiniz.
 3. Kanalı ve kimliği kontrol edin.

  • Göndericiler ve alıcılar farklıysa, aynı aktarım kanalını ve kablosuz radyo kimliğini ayarlayın ().
 4. Fotoğraf makinesini ve diğer Speedlite flaşı konumlandırın.

 5. Gönderici üzerinde joystick tuşunu kullanarak MODE seçimi yapın.

 6. Flaş modunu ETTL konumuna ayarlayın.

  • Joystick tuşuna dikey/yatay yönde basarak veya Seçim kadranı kadranını çevirerek ETTL seçimi yapın, sonra doğrudan joystick tuşuna basın.
  • Alıcı, gönderici tarafından kumanda edildiği gibi çekim sırasında otomatik olarak ETTL konumuna ayarlanır.
  • Patlama grubu kontrolünün ALL ayarında olduğunu onaylayın.
 7. Bağlantıyı kontrol edin ve flaş ünitelerinin şarjlı olduğundan emin olun.

  • LINK lambasının yeşil renkte yandığını onaylayın.
  • Gönderici ve alıcının flaş hazır lambalarının yandığını onaylayın.
  • K.İş-05, [0] olarak ayarlandığında tüm Speedlite'lar şarj edildikten sonra göndericiden bip sesi duyulur ().
  • LCD panelde gönderici/alıcı şarjının tamamlandığını belirten Alıcı şarjı tamamlandı simgesinin (1) görüntülendiğini onaylayın (CHARGE görüntülenmez).
  • Gönderici LCD panel aydınlatması ile ilgili ayrıntılar için LCD Panel Aydınlatması konusuna bakın.
 8. İşlemi kontrol edin.

  • Göndericinin deneme flaşı tuşuna basın.
  • Speedlite’lar patlar. Patlamazsa, aktarım aralığında yerleştirildiğini onaylayın ().
 9. Fotoğrafı çekin.

  • Makineyi yapılandırdıktan sonra normal flaşlı fotoğrafçılıkta olduğu gibi çekim yapın.

Önlem

 • LINK lambası yanmadığı sürece radyo aktarımı mümkün olmaz. Göndericilerin ve alıcıların aktarım kanallarını ve kablosuz radyo kimliklerini iki kez kontrol edin. Aynı ayarlarla bağlanamazsanız, göndericileri ve alıcıları yeniden başlatın.

Not

 • Gönderici ve alıcının flaş kapsamı 24 mm olarak ayarlanmıştır. Flaş kapsamını manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.
 • Gönderici de patlayabilir ().
 • Alıcı olarak bir EL-5 ayarlandığında fotoğraf makinesinin alan derinliği önizleme tuşuna basarak modelleme flaşını patlatabilirsiniz (). Bir EL-5 gönderici olarak ayarlandığında modelleme flaşı bu şekilde patlatılmaz.
 • Speedlite bir gönderici olarak ayarlandığında otomatik kapanma yaklaşık 5 dakika içinde etkinleşir.
 • Otomatik kapanma modunda olan bir alıcıyı açmak için gönderici deneme flaşı tuşuna basın.
 • Bir fotoğraf makinesinin flaş zamanlayıcısı veya benzer işlevleri etkin durumdayken deneme flaşı patlatılamaz.
 • Bir alıcıda otomatik kapanma etkinleşene kadar geçecek süreyi Ö.İş-10 içinde değiştirebilirsiniz.
 • Tüm Speedlite'lar (göndericiler ve alıcılar) tamamen şarj olduğunda bip sesi duyulmasını K.İş-05 içinde ayarlayabilirsiniz.

LCD Panel Aydınlatma

Kablosuz flaşlı fotoğrafçılıkta gönderici LCD paneli, göndericilerin ve alıcıların (patlama grupları) şarjlı olup olmamasına bağlı olarak açık veya kapalıdır.

Gönderici ve alıcı tam olarak şarj edilmediğinde gönderici LCD paneli yanar. LCD panel aydınlatması, göndericiler ve alıcılar tamamen şarj olduktan yaklaşık 12 saniye sonra kapanır.

Fotoğraf çekerken gönderici ve alıcı şarjı devam ettiğinde gönderici LCD paneli tekrar yanar.

Önlem

 • CHARGE simgesi, gönderici veya herhangi bir alıcı (patlama grupları) tam olarak şarj edilmediği sürece gönderici LCD panelinde görüntülenir. Çekimden önce LCD panelde CHARGE simgesinin görüntülendiğini onaylayın.

Kablosuz Özelliklerin Uygulandığı Flaşlı Fotoğrafçılık

Kablosuz sistem, gönderici ayarlarına göre otomatik olarak yapılandırılan alıcılarda aşağıdaki özelliklerin ayarlanması ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu, normal flaşlı fotoğrafçılıkta olduğu gibi kablosuz flaşlı fotoğrafçılık yapılabilmesini sağlar.

Not

 • Ayrıca her alıcıda flaş pozlama telafisini ve flaş kapsamını manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
 • Gönderici olarak ayarlanmış bir EL-5 ile, alıcı olarak ayarlanmış diğer Canon Speedlite'larla kablosuz ikinci perde senkronizasyonu çekimi mümkündür. Uyumlu Speedlite'larla ilgili ayrıntılar için Ek Bilgiler bölümüne bakın ().

Birden Fazla Gönderici Kullanma

Birden fazla cihaz gönderici olarak ayarlanabilir. Aynı aydınlatma düzeneği altında (aynı alıcılarla) kablosuz flaşlı fotoğrafçılık, göndericinin bağlı olduğu fotoğraf makinesini değiştirerek başka makineler kullanarak da yapılabilir.

SUB SENDER simgesi, çok sayıda gönderici kullanıldığında LCD panelde görüntülenir.

Önlem

 • LINK lambalarının kapalı olması veya LCD panellerde Gönderici kablosuz ünite bağlı değil görüntülenmesi Speedlite'ların bağlı olmadığını gösterir. Aktarım kanalını ve kablosuz radyo kimliğini kontrol ettikten sonra her bir göndericiyi yeniden başlatın.
 • Kablosuz flaşlı fotoğrafçılıkta toplam 16 gönderici ve alıcıyı aşmayın.

Not

 • Gönderici bir alt gönderici olsa bile flaşlı fotoğrafçılık yapılabilir.