Kablosuz Ayarlar

E-TTL II / E-TTL otomatik flaşlı radyo aktarımlı kablosuz flaşlı fotoğrafçılık için gönderici ve alıcıyı aşağıdaki gibi ayarlayın.

Gönderici Olarak Ayarlama

 1. Joystick ile Kablosuz / bağlantılı çekim ayarı seçimi yapın.

 2. Radyo aktarımlı kablosuzSENDER ayarı yapın.

  • Joystick tuşuna dikey/yatay yönde basarak veya Seçim kadranı kadranını çevirerek Radyo aktarımlı kablosuzSENDER seçimi yapın, sonra doğrudan joystick tuşuna basın.
 3. Patlatma yöntemini seçin.

  • Doğrudan joystick tuşuna basın.
  • Joystick tuşuna dikey/yatay yönde basarak veya Seçim kadranı kadranını çevirerek öğeyi (1) seçin, sonra doğrudan joystick tuşuna basın.
  • Joystick tuşuna yatay yönde basarak veya Seçim kadranı kadranını çevirerek ALL, A:B veya A:B C seçimi yapın, sonra doğrudan joystick tuşuna basın.

Alıcı Olarak Ayarlama

 1. Radyo aktarımlı kablosuzRECEIVER ayarı yapın.

  • Alıcı olarak kullanmak için Speedlite'larda bu ayarı yapılandırın.
  • Göndericiyi ayarladığınız gibi Radyo aktarımlı kablosuzRECEIVER seçimi yapın.

Önlem

 • Normal flaşlı fotoğrafçılıktan önce WIRELESS OFF seçimi yaparak kablosuz (gönderici / alıcı) ayarlarını temizleyin.

Aktarım Kanalını / Radyo Kimliğini Ayarlama

Göndericinin aktarım kanalını ve kablosuz radyo kimliğini ayarlayın. Hem gönderici hem de alıcılar için aynı kanalı ve kimliği ayarlayın. Alıcı talimatları için, radyo aktarımlı kablosuz alıcı işlevine sahip Speedlite'ların kullanım kılavuzuna bakın.

Önlem

 • Her kanal için farklı kablosuz radyo kimlikleri ayarlayın, çünkü üniteler farklı aktarım kanallarına ayarlanmış olsa bile radyo aktarımı ile kontrol edilen Speedlite'ları olan sistemler arasında parazit oluşabilir.
 1. Doğrudan joystick tuşuna basın.

 2. Öğe (1) seçin.

  • Joystick tuşuna dikey/yatay yönde basarak veya Seçim kadranı kadranını çevirerek kanal ögesini seçin, sonra doğrudan joystick tuşuna basın.
 3. Bir aktarım kanalı ayarlayın.

  • Joystick tuşuna dikey/yatay yönde basarak veya Seçim kadranı kadranını çevirerek OTOMATİK veya 1–15 kanalları arasından seçim yapın, sonra doğrudan joystick tuşuna basın.
 4. Öğe (2) seçin.

  • Aktarım kanalını ayarladığınız gibi kimlik öğesini seçin, ardından doğrudan joystick tuşuna basın.
 5. Kablosuz radyo kimliğini ayarlayın.

  • Ayarlanacak pozisyonu (basamak) seçmek için joystick tuşuna yatay yönde basın veya Seçim kadranı kadranını çevirin, sonra doğrudan joystick tuşuna basın.
  • 0–9 aralığında bir rakam seçmek için joystick tuşuna dikey yönde basın veya Seçim kadranıkadranını çevirin, sonra doğrudan joystick tuşuna basın.
  • Aynı şekilde 4 basamaklı bir rakam belirleyin, sonra OK seçimi yapın.
  • Gönderici ve alıcı arasında iletişim kurulduğunda LINK lambası yeşil renkte yanar.

Gönderici aktarım kanallarını tarama ve ayarlama

Radyo sinyal koşullarını tarayabilir ve sonra gönderici aktarım kanalını otomatik veya manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Kanalı [Otomatik] olarak ayarlamanız, Speedlite'ı otomatik olarak en güçlü sinyale sahip kanala sıfırlayacaktır. Kanalı manuel olarak ayarlarken, sıfırlama sırasında tarama sonuçlarını gözden geçirebilirsiniz.

 • [Otomatik] ayarındayken tarama

  1. SUB MENU tuşuna basın.

  2. Taramayı çalıştırın.

   • Joystick tuşuna dikey/yatay yönde basarak veya Seçim kadranı kadranını çevirerek SCAN seçimi yapın, sonra doğrudan joystick tuşuna basın.
   • OK seçimi yapın.
   • Tarama gerçekleştirilir ve ayar en güçlü sinyale sahip kanala sıfırlanır.
 • Bir kanal (1–15) ayarındayken tarama

  1. SUB MENU tuşuna basın.

  2. Taramayı çalıştırın.

   • Joystick tuşuna dikey/yatay yönde basarak veya Seçim kadranı kadranını çevirerek SCAN seçimi yapın, sonra doğrudan joystick tuşuna basın.
   • OK seçimi yapın.
   • Tarama gerçekleştirilir ve sinyal koşullarının grafiği görüntülenir.
   • Grafikteki daha yüksek noktalar daha güçlü sinyalleri gösterir.

  3. Kanalı ayarlayın.

   • Joystick tuşuna yatay yönde basarak veya Seçim kadranı kadranını çevirerek 1–15 aralığında bir kanal seçin.
   • Kanalı ayarlamak için doğrudan joystick tuşuna basın.

LINK Lamba ve Bağlantı Göstergesi

Bağlantı durumunu LINK lambasının durumundan veya LCD paneldeki simgeden belirleyebilirsiniz.

Durum Tanım Eylem
Yanar Bağlı
Kapalı Bağlı değil Kanalı ve kimliği kontrol edin
Kapalı Çok fazla ünite var Birlikte, 16 gönderici ve alıcıyı geçmeyin
Kapalı Hata Göndericileri ve alıcıları yeniden başlatın
Yanar Bağlı*1
Yanar Bağlı*2

1: Gönderici tarafı, alt göndericiye bağlandığında

2: Gönderici tarafı, bağlantılı çekim için bağlandığında

Ekran Tanım Eylem
Gönderici kablosuz bağlantısı/ Alıcı kablosuz bağlantısı Bağlı
Gönderici kablosuz ünite bağlı değil/ Alıcı kablosuz bağlı değil Bağlı değil Kanalı ve kimliği kontrol edin
Gönderici ünite kablosuz hatası/ Alıcı ünite kablosuz hatası Çok fazla ünite var Birlikte, 16 gönderici ve alıcıyı geçmeyin
Hata Göndericileri ve alıcıları yeniden başlatın
SUB SENDER Bağlı*1

1: Gönderici tarafı, alt göndericiye bağlandığında

Önlem

 • Gönderici ve alıcı kanalları eşleşmediği sürece alıcılar patlamaz. Her ikisini de aynı numaraya ayarlayın veya her ikisini de [Otomatik] olarak ayarlayın.
 • Alıcılar, gönderici ve alıcı kablosuz radyo kimlikleri eşleşmediği sürece patlama yapmaz. Aynı numaraya ayarlayın.

Gönderici Flaş Patlatması Açma / Kapatma

Göndericinin kablosuz olarak kontrol ettiği alıcılarla birlikte patlayıp patlamayacağını ayarlayabilirsiniz. Gönderici flaş patlatması açık olduğunda gönderici, patlama grubu A olarak patlar.

 1. Doğrudan joystick tuşuna basın.

 2. (1) ile gösterilen öğeyi seçin.

  • Joystick tuşuna dikey/yatay yönde basarak veya Seçim kadranı kadranını çevirerek öğeyi seçin, sonra doğrudan joystick tuşuna basın.
 3. Gönderici flaş patlatmasını ayarlayın.

  • Gönderici flaşı patlatmasını açmak veya kapatmak için joystick tuşuna yatay yönde basın veya Seçim kadranıkadranını çevirin, sonra doğrudan joystick tuşuna basın.
   • Gönderici flaşı patlatma AÇIK: Gönderici flaşı patlatma AÇIK
   • Gönderici flaş patlatma KAPALI: Gönderici flaş patlatma KAPALI

Not

 • Gönderici flaş patlamasının devre dışı bırakılması, mevcut flaş çıkış aralığını 1/1024'ten 1/8192'ye genişletir.

Modelleme Lambası Kablosuz Açma / Kapatma

EL-5 bir gönderici veya alıcı olduğunda, bağlı gönderici/alıcı ünitelerinin modelleme lambası, LAMP tuşuna basılmasına yanıt olarak yanar ve söner. Bu şekilde, sadece göndericiyi çalıştırarak birden fazla Speedlite tarafından oluşturulan konu gölgelerini kontrol edebilirsiniz. Gönderici fotoğraf makinesinin deklanşör tuşuna tam basıldığında da alıcıların modelleme lambası kapanır.

Önlem

 • Gönderici flaşı patlatması kapatıldığında LAMP tuşuna basılarak gönderici modelleme lambası etkinleştirilmez.
 • OFF flaş moduna ayarlanmış patlama gruplarının ve diğer patlamayan grupların modelleme lambaları etkinleştirilmez.
 • Bir modelleme lambası açıkken flaş modlarında veya patlama gruplarında yapılan herhangi bir değişiklik lambanın mevcut aydınlatma durumunu değiştirmez. Bu ayarları değiştirmeden önce, gönderici modelleme lambasını gerektiği gibi kapatın.

Not

 • Alıcı modelleme lambaları bir alt gönderici tarafından dahi açılabilir veya kapatılabilir.
 • Modelleme lambasının parlaklığı ve yanma süresi her bir alıcının ayarlarına bağlıdır.
 • Modelleme lambası aydınlatma komutlarının bir göstergesi olarak, patlama grubu kontrol bilgilerindeki Modelleme lamba göstergesi (1) simgesinin alıcı modelleme lambalarının mevcut durumuna karşılık gelmesi gerekmez.