Kişisel İşlevlerle Özelleştirme

K.İş-01: Hızlı flaş(Hızlı flaş)

Flaş hazır lambası hala kırmızı renkte yanıp sönerken (tam şarj olmadan önce) flaşın patlayıp patlamayacağını (Hızlı flaş) ayarlayabilirsiniz, böylece şarj için daha az bekleme zamanı kalır.

 • 0: ON (Etkin)
 • 1: OFF (Devre dışı)

Önlem

 • Sürekli çekimde () Hızlı flaş kullanılması, flaş çıkışının azalması nedeniyle düşük pozlamaya neden olabilir.

K.İş-02: Bağlantılı çekim sırasında flaş patlaması(Bağlantılı çekim sırasında flaş patlaması)

Bağlantılı çekimde fotoğraf makinesine takılan Speedlite'ın patlayıp patlamayacağını ayarlayabilirsiniz (). Bağlantılı çekimde kullanılacak her Speedlite için ayar yapın.

 • 0: OFF (Devre dışı)

  Bağlantılı çekim sırasında Speedlite patlamaz.

 • 1: ON (Etkin)

  Bağlantılı çekim sırasında Speedlite patlar.

Önlem

 • Bağlantılı çekimde birden fazla Speedlite'ın birlikte patlatılması, doğru pozlamayı engelleyebilir veya dengesiz pozlamaya neden olabilir.

K.İş-03: Ayarları kadran ile değiştirme(Kadran ile ayarları değiştirin)

Alttaki şekilde gösterilen türden işlevlerin doğrudan yapılandırılmasına izin verip vermeyeceğinizi, doğrudan joystick tuşuna basarak erişeceğiniz bunun gibi ekranlarda Seçim kadranı kadranını çevirerek seçebilirsiniz.

 • 0: OFF (Devre dışı)

  Normal işlem yöntemi.

 • 1: ON (Etkin)

  Ayar öğelerinin (flaş pozlama telafisi miktarı, manuel flaş çıkışı, patlama grubu kontrolü, flaş oranı, grup patlamada flaş modları, alıcı patlama grupları ve FEB için) joystick ile seçilmesini ve sadece Seçim kadranı kadranını çevirerek doğrudan yapılandırılmasını sağlar.

  MULTI flaş modunda, flaş frekansı ve flaş sayımı doğrudan ayarlanabilir.

Önlem

 • K.İş-03, [1] olduğunda ayar ekranında bir ayar öğesi seçmek için joystick tuşuna dikey veya yatay yönde basın.

K.İş-05: Bip Sesi(Bir Sesi)

Speedlite tamamen şarj olduktan sonra bip sesini etkinleştirebilirsiniz.

 • 0: ON

  Normal çekimde (fotoğraf makinesine takılan flaşlı fotoğrafçılık), Speedlite tamamen şarj olduktan sonra bip sesi çıkarır.

  Speedlite radyo aktarımlı kablosuz flaşlı fotoğrafçılıkta gönderici olarak ayarlandığında, tüm Speedlite'lar (göndericiler ve alıcılar) tamamen şarj olduktan sonra gönderici bip sesi çıkarır. Gönderici bip sesi, tüm kablosuz sistemin yeniden şarj edildiğini onaylamanızı sağlar. Alıcılarda K.İş-05’i [0] veya [1] olarak ayarlayabilirsiniz. Speedlite'lar bağlantılı çekimde () kablosuz alıcılar olarak ayarlandığında, [0] olarak ayarlanan her Speedlite tam şarj olduktan sonra bip sesi çıkarır.

 • 1: OFF

  Speedlite’tan bip sesi duyulmaz.

Önlem

 • Ayrıca [0] olarak ayarlandığında, yüksek flaş kafası veya pil sıcaklığı patlamayı kısıtladığında Speedlite bip sesi çıkarır ().

K.İş-06: MODELING LAMP (parlaklık)(Modelleme lambası (parlaklık))

Modelleme lambasının parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

Seçim kadranı kadranını çevirerek bir seçeneği belirleyin, sonra doğrudan joystick tuşuna basın.

(1) Seçili imleç pozisyonu

(2) Varsayılan gösterge

 • LAMP parlaklığı: Modelleme lambasının parlaklığını ayarlamak için joystick tuşuna yatay yönde basın veya Seçim kadranı kadranını çevirin.

Not

 • Ayrıca modelleme lambası yanarken, joystick tuşuna yatay yönde basarak veya Seçim kadranı kadranını çevirip ardından doğrudan joystick tuşuna basarak da parlaklığı ayarlayabilirsiniz.

K.İş-07: MODELING LAMP (aydınlatma süresi)(Modelleme lambası aydınlatma süresi))

Modelleme lambasının aydınlatma süresini ayarlayabilirsiniz.

 • 0: 5 dk.
 • 1: 30 dk.
 • 2: Sınırsız

K.İş-08: CUSTOMIZE DIRECT (joystick tuşunu özelleştirme)(Joystick tuşunu özelleştirme)

Sık kullanılan işlevleri dikey veya yatay joystick tuşu konumlarına atayabilirsiniz. Bu, ayar ekranına erişimi kolaylaştırır. Joystick tuşuna işlevin atandığı yönde basmanız yeterli olur.

Ayar için bir yön seçmek için joystick tuşuna yatay yönde basın ve atanacak işlevi seçmek için dikey yönde basın.

 • Aşağıdaki işlevler yapılandırılabilir.
  • Doğrudan menü: Doğrudan menü
  • MODE: Flaş çakma modu
  • Kablosuz / bağlantılı çekim ayarı: Kablosuz/bağlantılı çekim ayarı
  • Flaş poz telafisi / Flaş çıkışı ayarı: Flaş poz telafisi/flaş çıkışı ayarı
  • ZOOM: Flaş zumu
  • SYNC: Örtücü senkronizasyonu
  • Modelleme lambası yoğunluğu: Modelleme lambası yoğunluğu

Not

 • Tüm özelleştirilmiş ayarların varsayılan değerlerini geri yüklemek için, joystick tuşuna yatay yönde basın, [Sıfırla]’yı seçin, ardından doğrudan joystick tuşuna basın.