การป้องกันภาพ

คุณสามารถป้องกันภาพที่สำคัญไม่ให้ถูกลบทิ้งไปโดยไม่ตั้งใจ

ข้อควรระวัง

 • หากคุณฟอร์แมตการ์ด () ภาพที่ได้รับการป้องกันจะถูกลบทิ้งด้วย

หมายเหตุ

 • เมื่อป้องกันภาพแล้ว จะไม่สามารถลบภาพโดยใช้ฟังก์ชั่นการลบของกล้องได้ ในการลบภาพที่ได้รับการป้องกัน คุณต้องยกเลิกการป้องกันก่อนเป็นลำดับแรก
 • หากคุณลบภาพทั้งหมด () เฉพาะภาพที่ได้รับการป้องกันเท่านั้นที่จะเหลืออยู่ ซึ่งจะสะดวกเมื่อคุณต้องการลบภาพที่ไม่ต้องการทั้งหมดพร้อมกันในครั้งเดียว

การป้องกันภาพแต่ละภาพ

 1. เลือก [การเล่นภาพ: ป้องกันภาพ]

 2. เลือก [เลือกภาพ]

 3. เลือกภาพเพื่อป้องกัน

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือกภาพที่จะป้องกัน
 4. ป้องกันภาพ

  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อป้องกันภาพที่เลือก หลังจากนั้นจะมีไอคอน [ป้องกันภาพ] (1) กำกับไว้ที่ด้านบนของหน้าจอ
  • หากต้องการยกเลิกการป้องกันและลบไอคอน [ป้องกันภาพ] ให้กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า อีกครั้ง
  • ในการป้องกันภาพอื่น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4

การระบุช่วงของภาพเพื่อป้องกัน

ในขณะที่ดูภาพในการแสดงภาพแบบดัชนี คุณจะสามารถระบุภาพแรกและภาพสุดท้ายในหนึ่งช่วงภาพ เพื่อป้องกันภาพเหล่านั้นทั้งหมดได้ในครั้งเดียว

 1. เลือก [เลือกช่วงของภาพ]

  • เลือก [เลือกช่วงของภาพ] ใน [การเล่นภาพ: ป้องกันภาพ]
 2. ระบุช่วงของภาพ

  • เลือกภาพแรก (จุดเริ่มต้น)
  • ต่อไป เลือกภาพสุดท้าย (จุดสิ้นสุด) ภาพในช่วงที่ระบุจะได้รับการป้องกันและไอคอน [ป้องกันภาพ] จะปรากฏขึ้น
  • หากต้องการเลือกภาพอื่นเพื่อป้องกัน ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2

การป้องกันภาพทุกภาพในโฟลเดอร์หรือในการ์ด

คุณสามารถป้องกันภาพทุกภาพในโฟลเดอร์หรือในการ์ดได้ในคราวเดียว

 • เมื่อคุณเลือก [ทุกภาพในโฟลเดอร์] หรือ [ทุกภาพในการ์ด] ใน [การเล่นภาพ: ป้องกันภาพ] ภาพทุกภาพในโฟลเดอร์หรือในการ์ดจะได้รับการป้องกัน
 • หากต้องการยกเลิกการป้องกัน ให้เลือก [ถอนทุกภาพในโฟลเดอร์] หรือ [ถอนทุกภาพในการ์ด]
 • หากตั้งค่าเงื่อนไขการค้นหาด้วย [การเล่นภาพ: ตั้งเงื่อนไขค้นหาภาพ] () การแสดงผลจะเปลี่ยนเป็น [ทุกภาพที่พบ] และ [ถอนป้องกันภาพที่พบ]
 • หากคุณเลือก [ทุกภาพที่พบ] ภาพทุกภาพที่กรองตามเงื่อนไขการค้นหาจะได้รับการป้องกัน
 • หากคุณเลือก [ถอนป้องกันภาพที่พบ] การป้องกันภาพทุกภาพที่กรองไว้จะถูกยกเลิก