การฟอร์แมตการ์ด

หากการ์ดที่ใช้เป็นการ์ดใหม่หรือเคยฟอร์แมต (เตรียมใช้งาน) โดยใช้กล้องหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ควรฟอร์แมตการ์ดด้วยกล้องนี้ก่อน

ข้อควรระวัง

 • เมื่อทำการฟอร์แมตการ์ด ภาพและข้อมูลทั้งหมดในการ์ดจะถูกลบ แม้กระทั่งภาพที่ป้องกันไว้ก็จะถูกลบออกเช่นกัน ดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ์ดไม่มีภาพหรือข้อมูลใดๆ ที่ต้องการเก็บรักษาไว้ หากมีความจำเป็น ให้ถ่ายโอนภาพและข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ก่อนฟอร์แมตการ์ด
 1. เลือก [ตั้งค่า: ฟอร์แมตการ์ด]

 2. ฟอร์แมตการ์ด

  • เลือก [ตกลง]
  • สำหรับการฟอร์แมตแบบ Low Level ให้กดปุ่ม ลบ เพื่อเพิ่มเครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ] ไปที่ [ฟอร์แมตแบบ Low Level] จากนั้นเลือก [ตกลง]

เคล็ดลับ สภาวะที่จำเป็นต้องฟอร์แมตการ์ด

 • เมื่อการ์ดเป็นการ์ดใหม่
 • เมื่อการ์ดเคยฟอร์แมต โดยใช้กล้องตัวอื่นหรือคอมพิวเตอร์
 • เมื่อการ์ดบันทึกภาพหรือข้อมูลจนเต็ม
 • มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการ์ดแสดงขึ้น ()

การฟอร์แมตแบบ Low Level

 • ทำการฟอร์แมตแบบ Low Level หากความเร็วในการเขียนหรือการอ่านของการ์ดดูเหมือนจะลดลง หรือหากคุณต้องการลบข้อมูลทั้งหมดในการ์ด
 • เนื่องจากการฟอร์แมตแบบ Low Level จะลบส่วนที่สามารถบันทึกข้อมูลทั้งหมดบนการ์ดออกโดยสิ้นเชิง ดังนั้นจึงใช้เวลานานกว่าการฟอร์แมตแบบธรรมดา
 • ระหว่างการฟอร์แมตแบบ Low Level คุณสามารถยกเลิกการฟอร์แมตได้โดยการเลือก [ยกเลิก] ถึงแม้จะสั่งยกเลิก การฟอร์แมตแบบธรรมดาจะดำเนินต่อไปจนเสร็จสิ้น จากนั้นคุณสามารถใช้การ์ดได้ตามปกติ

รูปแบบไฟล์ของการ์ด

 • การ์ด SD จะได้รับการฟอร์แมตเป็น FAT12 หรือ FAT16, การ์ด SDHC เป็น FAT32 และการ์ด SDXC เป็น exFAT
 • ภาพเคลื่อนไหวแต่ละรายการที่บันทึกไปยังการ์ดที่ฟอร์แมตแบบ exFAT จะถูกบันทึกเป็นไฟล์เดียว (โดยไม่แยกเป็นหลายไฟล์) แม้ว่าจะมีขนาดเกิน 4 GB ดังนั้นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่ได้จะมีขนาดเกิน 4 GB

ข้อควรระวัง

 • อาจไม่สามารถใช้การ์ด SDXC ที่เคยฟอร์แมตด้วยกล้องนี้ในกล้องอื่นๆ ได้ โปรดทราบว่าการ์ดที่ฟอร์แมตด้วย exFAT อาจจะไม่ใช้งานไม่ได้กับบางระบบการทำงานคอมพิวเตอร์ หรือตัวอ่านการ์ด
 • การฟอร์แมตหรือการลบข้อมูลบนการ์ดไม่ใช่การลบข้อมูลอย่างสมบูรณ์ ควรระมัดระวังในเรื่องนี้ เมื่อจะขายหรือทิ้งการ์ด ในการจัดการการ์ด โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัว เมื่อจำเป็นให้ทำลายการ์ด

หมายเหตุ

 • ความจุของการ์ดที่แสดงบนหน้าจอขณะทำการฟอร์แมต อาจน้อยกว่าความจุที่ระบุไว้บนการ์ด
 • กล้องรุ่นนี้รองรับเทคโนโลยี exFAT ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ Microsoft