การตั้งค่าเงื่อนไขการค้นหาภาพ

คุณสามารถให้คัดกรองการแสดงภาพตามเงื่อนไขการค้นหาของคุณ หลังจากตั้งค่าเงื่อนไขการค้นหาภาพแล้ว คุณจะสามารถเล่นและแสดงได้เฉพาะภาพที่พบเท่านั้น นอกจากนี้คุณยังสามารถป้องกัน ให้คะแนน เล่นสไลด์โชว์ ลบ และใช้การดำเนินการอื่นๆ กับภาพที่กรองแล้ว

 1. เลือก [การเล่นภาพ: ตั้งเงื่อนไขค้นหาภาพ]

 2. ตั้งค่าเงื่อนไขการค้นหา

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือกตัวเลือก
  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อตั้งค่าตัวเลือก
  • เครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ] (1) จะถูกเพิ่มทางด้านซ้ายของตัวเลือก (กำหนดเป็นเงื่อนไขการค้นหา)
  • หากคุณเลือกตัวเลือกและกดปุ่ม ข้อมูล เครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ] จะถูกเอาออก (ซึ่งยกเลิกเงื่อนไขการค้นหา)
  ตัวเลือก คำอธิบาย
  คะแนน แสดงภาพที่มีเงื่อนไขที่เลือก (คะแนน)
  วันที่ แสดงภาพที่ถ่ายในวันที่ที่เลือก
  โฟลเดอร์ แสดงภาพที่ในโฟลเดอร์ที่เลือก
  ล็อคภาพ แสดงภาพที่มีเงื่อนไขที่เลือก (ป้องกันภาพ)
  ชนิดของไฟล์ (1) แสดงภาพที่เป็นชนิดไฟล์ที่เลือก
  ชนิดของไฟล์ (2)
 3. ใช้เงื่อนไขการค้นหา

  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า และอ่านข้อความที่แสดงขึ้น
  • เลือก [ตกลง]

   จะมีการใช้เงื่อนไขการค้นหา

 4. แสดงภาพที่พบ

  • กดปุ่ม การเล่นภาพ

   มีเพียงภาพที่ตรงกับเงื่อนไขที่ตั้ง (คัดกรองแล้ว) เท่านั้นที่จะเล่นได้

   เมื่อคัดกรองภาพสำหรับการแสดงแล้ว หน้าจอจะมีกรอบนอกสีเหลือง (2)

ข้อควรระวัง

 • หากไม่มีภาพที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา การกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า ในขั้นตอนที่ 3 จะไม่มีผลใดๆ

หมายเหตุ

 • เงื่อนไขการค้นหาอาจถูกลบหลังจากการทำงานที่เกี่ยวกับการเปิด/ปิดกล้องหรือการเปลี่ยนการ์ด และการแก้ไข เพิ่ม หรือลบภาพ
 • ระยะเวลาการปิดสวิตช์อัตโนมัติอาจนานขึ้นในขณะที่แสดงหน้าจอ [การเล่นภาพ: ตั้งเงื่อนไขค้นหาภาพ]

การลบเงื่อนไขการค้นหา

เข้าสู่หน้าจอในขั้นตอนที่ 2 จากนั้นกดปุ่ม ลบ เพื่อลบเงื่อนไขการค้นหาทั้งหมด