AF/ขับเคลื่อน

บทนี้จะอธิบายการทำงานของโฟกัสอัตโนมัติและโหมดขับเคลื่อน และแนะนำการตั้งค่าเมนูบนแถบ AF [โฟกัสอัตโนมัติ]

ทางด้านขวาของหัวข้อ หมายถึง ฟังก์ชั่นนั้นสามารถใช้งานได้เฉพาะในโหมดถ่ายภาพสร้างสรรค์เท่านั้น

หมายเหตุ

  • AF หมายถึงการโฟกัสอัตโนมัติ MF หมายถึงการโฟกัสด้วยตนเอง