การตั้งค่า AF แบบแตะและลาก

คุณสามารถเลื่อนจุด AF หรือกรอบโซน AF ได้โดยการแตะหรือลากบนหน้าจอในขณะที่คุณมองผ่านช่องมองภาพ

AF แบบแตะและลาก

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: การตั้งค่า AF แบบแตะและลาก]

 2. เลือก [AF แบบแตะและลาก]

 3. เลือก [ใช้งาน]

การแตะเพื่อเลือกเป้าหมายสำหรับการตรวจจับ

หากต้องการสลับเป้าหมายที่ติดตามเมื่อตรวจพบหลายเป้าหมาย คุณสามารถแตะบริเวณที่ตั้งค่าไว้ใน [บริเวณที่สัมผัสได้]

โปรดทราบว่าการตั้งค่านี้ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อตั้งค่า [AF แบบแตะและลาก] เป็น [ใช้งาน]

 1. เลือก [แตะเพื่อเลือกเป้าหมายที่จะตรวจจับ]

 2. เลือก [เปิด]

หมายเหตุ

 • หากต้องการเปลี่ยนเป็นเป้าหมายทางซ้าย ให้แตะด้านซ้ายของบริเวณที่ตั้งค่าไว้ใน [บริเวณที่สัมผัสได้] และหากต้องการเปลี่ยนเป็นเป้าหมายทางขวา ให้แตะด้านขวา
 • เมื่อตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: ตรวจจับดวงตา] เป็นตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก [ไม่ใช้งาน] กล้องจะสลับไปที่ดวงตาอื่น

วิธีการวางตำแหน่ง

คุณสามารถตั้งค่าวิธีกำหนดตำแหน่งโดยการแตะหรือลาก

 1. ตั้งค่า [วิธีการวางตำแหน่ง]

  • สมบูรณ์

   จุด AF จะเลื่อนไปยังตำแหน่งที่แตะหรือลากบนหน้าจอ

  • สัมพัทธ์

   จุด AF จะเลื่อนไปในทิศทางที่คุณลาก ตามระยะที่สอดคล้องกับระยะที่คุณลาก ไม่ว่าคุณจะแตะที่ใดของหน้าจอ

บริเวณที่สัมผัสได้

คุณสามารถกำหนดพื้นที่ของหน้าจอที่ใช้สำหรับการแตะและลาก

 1. เลือก [บริเวณที่สัมผัสได้]

 2. กำหนดพื้นที่ที่จะตอบสนองต่อการสัมผัส

หมายเหตุ

 • กรอบวงกลมสีส้ม [กรอบวงกลมสีส้ม] จะแสดงขึ้นเมื่อคุณแตะหน้าจอ โดยตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: พื้นที่โฟกัสอัตโนฯ] เป็น [AF พื้นที่ทั้งหมด] หลังจากคุณยกนิ้วขึ้นในตำแหน่งที่เลื่อนจุด AF ไป [การติดตามวัตถุ] จะแสดงขึ้นและเป้าหมายนั้นจะถูกติดตาม หากต้องการยกเลิกการเลือกเป้าหมาย ให้แตะ [ปลดการติดตามวัตถุ]

ความไวสัมพัทธ์

โดยการตั้งค่า [วิธีการวางตำแหน่ง] เป็น [สัมพัทธ์] คุณสามารถระบุปริมาณการเคลื่อนไหวเพื่อตอบสนองต่อการแตะหรือลากได้

 1. เลือก [ความไวสัมพัทธ์]

 2. ตั้งค่าปริมาณการเคลื่อนไหว

  สำหรับการวางตำแหน่งจุด AF ที่เร็วขึ้น ให้ตั้งค่าไปทางด้านบวก และสำหรับการวางตำแหน่งที่ช้าลง ให้ตั้งค่าไปทางด้านลบ