การตั้งค่าการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

ก่อนที่จะใช้ฟังก์ชั่นการสื่อสารของกล้องดังต่อไปนี้ ให้กำหนดการตั้งค่ากล้องและคอมพิวเตอร์ตามที่อธิบายไว้โดยเริ่มจาก การเตรียมพร้อม

 • เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้ Bluetooth
 • อัปโหลดภาพไปยังบริการบนเว็บ

การเตรียมพร้อม

การเตรียมใช้งานฟังก์ชั่นการสื่อสาร

 • EOS Utility

  จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มี EOS Utility (ซอฟต์แวร์ EOS) ติดตั้งอยู่

  สำหรับคำแนะนำในการติดตั้ง EOS Utility โปรดดูเว็บไซต์แคนนอน

 • GPS

  โปรดดู การตั้งค่า GPS

ข้อควรระวัง

 • การถ่ายโอนภาพเคลื่อนไหว

 • ภาพเคลื่อนไหวแต่ละไฟล์มีขนาดใหญ่ และการถ่ายโอนไฟล์ขนาดใหญ่ผ่าน Wi-Fi อาจใช้เวลาสักครู่ โปรดดู ข้อควรระวังเกี่ยวกับฟังก์ชั่นการสื่อสารแบบไร้สาย จัดเตรียมสภาพแวดล้อมเครือข่ายของคุณเพื่อการสื่อสารที่เสถียรระหว่างอุปกรณ์และ Access Point

การตรวจสอบประเภทของ Access Point

เมื่อเชื่อมต่อผ่าน Access Point ให้ตรวจสอบว่า Access Point รองรับ WPS* หรือไม่ ซึ่งช่วยให้การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Wi-Fi ง่ายขึ้น

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของ WPS โปรดดูคู่มือผู้ใช้ Access Point หรือเอกสารอื่นๆ

หมายถึง Wi-Fi Protected Setup (การตั้งค่าที่มีการป้องกัน Wi-Fi)

 • เมื่อรองรับ WPS

  วิธีการเชื่อมต่อทั้งสองวิธีต่อไปนี้จะสามารถใช้ได้ดังต่อไปนี้ คุณสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นผ่าน WPS ในโหมด PBC

  • การเชื่อมต่อผ่าน WPS (โหมด PBC) ()
  • การเชื่อมต่อผ่าน WPS (โหมด PIN) ()
 • เมื่อไม่รองรับ WPS

  • การเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ตรวจพบด้วยตนเอง ()
  • การเชื่อมต่อด้วยตนเองโดยการระบุเครือข่าย ()

การเข้ารหัส Access Point

กล้องรองรับตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับ [ตรวจสอบผู้ใช้] และ [ตั้งค่าการเข้ารหัสข้อมูล] ด้วยเหตุนี้ การเข้ารหัสที่ใช้โดย Access Point จึงต้องตั้งค่าเป็นหนึ่งในต่อไปนี้เมื่อคุณจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ตรวจพบด้วยตนเอง

 • [ตรวจสอบผู้ใช้]: Open system, กุญแจร่วม หรือ WPA/WPA2/WPA3-Personal
 • [ตั้งค่าการเข้ารหัสข้อมูล]: WEP, TKIP หรือ AES

ข้อควรระวัง

 • หากมีการเปิดใช้งานฟังก์ชั่นลับของ Access Point การเชื่อมต่ออาจถูกปิดใช้งาน ให้เลิกใช้งานฟังก์ชั่นลับ
 • สอบถามรายละเอียดการตั้งค่าจากผู้ดูแลเครือข่ายที่รับผิดชอบเครือข่ายที่คุณจะเข้าร่วม

หมายเหตุ

 • หากมีการใช้การกรอง MAC address บนเครือข่ายที่คุณจะเข้าร่วม ให้เพิ่ม MAC address ของกล้องไปยัง Access Point สามารถตรวจสอบ MAC address ได้บนหน้าจอ [MAC address:] ()

การเชื่อมต่อผ่าน WPS (โหมด PBC)

คำแนะนำในส่วนนี้ต่อเนื่องมาจาก การตรวจสอบประเภทของ Access Point

นี่เป็นวิธีการเชื่อมต่อที่ใช้กับ Access Point ที่สามารถใช้ได้กับ WPS ในโหมด Pushbutton Connection (โหมด PBC) สามารถเชื่อมต่อกล้องและ Access Point ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่กดปุ่ม WPS บน Access Point

 • การเชื่อมต่ออาจทำได้ยากขึ้นหากมีการเปิดใช้งาน Access Point หลายจุดอยู่ใกล้ๆ หากเป็นเช่นนั้น ให้ลองเชื่อมต่อกับ [WPS (โหมด PIN)]
 • ตรวจสอบตำแหน่งของปุ่ม WPS บน Access Point ล่วงหน้า
 • อาจใช้เวลาประมาณ 1 นาทีเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ
 1. เลือก [เชื่อมต่อด้วย WPS] บนหน้าจอ [เลือกเครือข่าย]

 2. เลือก [WPS (โหมด PBC)]

  • เลือก [ตกลง]
 3. เชื่อมต่อกับ Access Point

  • กดปุ่ม WPS ของ Access Point สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของปุ่มและระยะเวลาในการกด โปรดดูคู่มือผู้ใช้ Access Point
  • เลือก [ตกลง] เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อกับ Access Point
  • หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นเมื่อกล้องเชื่อมต่อกับ Access Point
 4. ตั้งค่าหมายเลข IP

การเชื่อมต่อผ่าน WPS (โหมด PIN)

คำแนะนำในส่วนนี้ต่อเนื่องมาจาก การตรวจสอบประเภทของ Access Point

นี่เป็นวิธีการเชื่อมต่อที่ใช้กับ Access Point ที่สามารถใช้ได้กับ WPS ในโหมดการเชื่อมต่อด้วยรหัส PIN (โหมด PIN) หมายเลขเฉพาะ 8 หลักที่ระบุบนกล้องจะถูกป้อนบน Access Point เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ

 • แม้ว่าจะมี Access Point หลายจุดที่เปิดใช้งานอยู่ใกล้ๆ แต่การเชื่อมต่อด้วยการใช้หมายเลขเฉพาะที่แชร์นี้ก็เชื่อถือได้
 • อาจใช้เวลาประมาณ 1 นาทีเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ
 1. เลือก [เชื่อมต่อด้วย WPS] บนหน้าจอ [เลือกเครือข่าย]

 2. เลือก [WPS (โหมด PIN)]

  • เลือก [ตกลง]
 3. ป้อนรหัส PIN

  • ที่ Access Point ให้ป้อนรหัส PIN 8 หลักที่แสดงบนหน้าจอของกล้อง
  • สำหรับคำแนะนำในการป้อนรหัส PIN บน Access Point โปรดดูคู่มือผู้ใช้ Access Point
  • หลังจากป้อนรหัส PIN แล้ว ให้เลือก [ตกลง] บนกล้อง
 4. เชื่อมต่อกับ Access Point

  • เลือก [ตกลง] เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อกับ Access Point
  • หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นเมื่อกล้องเชื่อมต่อกับ Access Point
 5. ตั้งค่าหมายเลข IP

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ตรวจพบด้วยตนเอง

คำแนะนำในส่วนนี้ต่อเนื่องมาจาก การตรวจสอบประเภทของ Access Point

เชื่อมต่อกับ Access Point โดยเลือก SSID (หรือ ESS-ID) ในรายการ Access Point ที่ใช้งานอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

การเลือก Access Point

 1. เลือก Access Point บนหน้าจอ [เลือกเครือข่าย]

  • (1) SSID
  • (2) ไอคอนความปลอดภัย (สำหรับ Access Point ที่เข้ารหัสเท่านั้น)
  • (3) ช่องที่ถูกใช้
  • ใช้ปุ่ม ปุ่มขึ้นปุ่มลง เพื่อเลือก Access Point ที่จะเชื่อมต่อในรายการของ Access Point

หมายเหตุ

 • [รีเฟรช]

 • เพื่อแสดง [รีเฟรช] ให้เลื่อนหน้าจอลงในขั้นตอนที่ 1
 • เลือก [รีเฟรช] เพื่อค้นหา Access Point อีกครั้ง

การป้อนกุญแจเข้ารหัส Access Point

 • ป้อนกุญแจเข้ารหัส (รหัสผ่าน) ที่ตั้งค่าไว้ใน Access Point สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกุญแจเข้ารหัสที่ได้รับการตั้งค่าไว้ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ Access Point
 • หน้าจอที่แสดงในขั้นตอนที่ 2–3 จะแตกต่างกันไปตามการตรวจสอบผู้ใช้และการเข้ารหัสที่ตั้งค่าไว้ใน Access Point
 • ไปที่ การตั้งค่าหมายเลข IP หากหน้าจอ [ตั้งค่าหมายเลข IP] แสดงขึ้นแทนที่จะเป็นหน้าจอที่แสดงขั้นตอนที่ 2–3
 1. เลือกดัชนีกุญแจ

  • หน้าจอ [ดัชนีกุญแจ] จะแสดงขึ้นสำหรับ Access Point ที่ถูกเข้ารหัสแบบ WEP
  • เลือกหมายเลขดัชนีกุญแจที่ตั้งค่าไว้ใน Access Point
  • เลือก [ตกลง]
 2. ป้อนกุญแจเข้ารหัส

  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อเข้าถึงแป้นพิมพ์บนหน้าจอ () จากนั้นป้อนกุญแจเข้ารหัส
  • เลือก [ตกลง] เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อกับ Access Point
  • หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นเมื่อกล้องเชื่อมต่อกับ Access Point
 3. ตั้งค่าหมายเลข IP

การเชื่อมต่อด้วยตนเองโดยการระบุเครือข่าย

คำแนะนำในส่วนนี้ต่อเนื่องมาจาก การตรวจสอบประเภทของ Access Point

เชื่อมต่อกับ Access Point โดยป้อน SSID (หรือ ESS-ID)

การป้อน SSID

 1. เลือก [ตั้งค่าด้วยตนเอง] บนหน้าจอ [เลือกเครือข่าย]

 2. ป้อน SSID (ชื่อเครือข่าย)

  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อเข้าถึงแป้นพิมพ์บนหน้าจอ () จากนั้นป้อนกุญแจเข้ารหัส
  • เลือก [ตกลง]

การตั้งค่าวิธีการตรวจสอบผู้ใช้ของ Access Point

 1. เลือกวิธีการตรวจสอบผู้ใช้

  • เลือกตัวเลือก แล้ว [ตกลง] เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป
  • บนหน้าจอ [ตั้งค่าการเข้ารหัสข้อมูล] ที่แสดงขึ้นหากเลือก [Open system] ไว้ ให้เลือก [ไม่ใช้งาน] หรือ [WEP]

การป้อนกุญแจเข้ารหัส Access Point

 • ป้อนกุญแจเข้ารหัส (รหัสผ่าน) ที่ตั้งค่าไว้ใน Access Point สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกุญแจเข้ารหัสที่ได้รับการตั้งค่าไว้ โปรดดูคู่มือผู้ใช้ Access Point
 • หน้าจอที่แสดงในขั้นตอนที่ 4–5 จะแตกต่างกันไปตามการตรวจสอบผู้ใช้และการเข้ารหัสที่ตั้งค่าไว้ใน Access Point
 • ไปที่ การตั้งค่าหมายเลข IP หากหน้าจอ [ตั้งค่าหมายเลข IP] แสดงขึ้นแทนที่จะเป็นหน้าจอที่แสดงขั้นตอนที่ 4–5
 1. เลือกดัชนีกุญแจ

  • หน้าจอ [ดัชนีกุญแจ] จะแสดงขึ้นหากคุณได้เลือก [กุญแจร่วม] หรือ [WEP] ไว้แล้วในขั้นตอนที่ 3
  • เลือกหมายเลขดัชนีกุญแจที่ตั้งค่าไว้ใน Access Point
  • เลือก [ตกลง]
 2. ป้อนกุญแจเข้ารหัส

  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อเข้าถึงแป้นพิมพ์บนหน้าจอ () จากนั้นป้อนกุญแจเข้ารหัส
  • เลือก [ตกลง] เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อกับ Access Point
  • หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้นเมื่อกล้องเชื่อมต่อกับ Access Point
 3. ตั้งค่าหมายเลข IP

การเชื่อมต่อในโหมด Access Point ของกล้อง

โหมด Access Point ของกล้องเป็นวิธีการเชื่อมต่อสำหรับเชื่อมต่อกล้องและอุปกรณ์อื่นๆ โดยตรงผ่าน Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้ Access Point วิธีการเชื่อมต่อทั้งสองวิธีต่อไปนี้จะสามารถใช้ได้ดังต่อไปนี้

การเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมต่ออย่างง่าย

การตั้งค่าเครือข่ายสำหรับโหมด Access Point ของกล้องจะได้รับการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติ

 • สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ที่คุณจะเชื่อมต่อ โปรดดูคู่มือการใช้งานอุปกรณ์นั้น
 1. เลือก [โหมด Access Point ของกล้อง] บนหน้าจอ [เลือกเครือข่าย]

 2. เลือก [เชื่อมต่ออย่างง่าย]

  • เลือก [ตกลง]
 3. ใช้อุปกรณ์อื่นเพื่อเชื่อมต่อกับกล้อง

  • (1) SSID (ชื่อเครือข่าย)
  • (2) กุญแจเข้ารหัส (รหัสผ่าน)
  • ในการตั้งค่า Wi-Fi ของอุปกรณ์อื่น ให้เลือก SSID (ชื่อเครือข่าย) ที่แสดงบนหน้าจอกล้อง จากนั้นป้อนรหัสผ่าน
 4. ทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อตามอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์

การเชื่อมต่อด้วยการเชื่อมต่อด้วยตนเอง

การตั้งค่าเครือข่ายสำหรับโหมด Access Point ของกล้องจะได้รับการกำหนดค่าด้วยตนเอง ตั้งค่า [SSID], [ตั้งค่าช่องสัญญาณ] และ [ตั้งค่าการเข้ารหัสข้อมูล] บนแต่ละหน้าจอที่แสดง

 1. เลือก [เชื่อมต่อด้วยตนเอง]

  • เลือก [ตกลง]
 2. ป้อน SSID (ชื่อเครือข่าย)

  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อเข้าถึงแป้นพิมพ์บนหน้าจอ () จากนั้นป้อน SSID หลังจากป้อนข้อมูลแล้ว ให้กดปุ่ม MENU
  • เลือก [ตกลง]
 3. เลือกตัวเลือกการตั้งค่าช่องสัญญาณ

  • หากต้องการระบุการตั้งค่าด้วยตนเอง ให้เลือก [ตั้งค่าด้วยตนเอง] จากนั้นหมุนปุ่ม ปุ่มหมุน
  • เลือก [ตกลง]
 4. เลือกตัวเลือกการตั้งค่าการเข้ารหัส

  • สำหรับการเข้ารหัส เลือก [AES]
  • เลือก [ตกลง]
  • เมื่อเลือก [AES] หน้าจอ [รหัสผ่าน] จะแสดงขึ้น กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อเข้าถึงแป้นพิมพ์บนหน้าจอ () จากนั้นป้อนกุญแจเข้ารหัส หลังจากป้อนข้อมูลแล้ว ให้กดปุ่ม MENU
 5. เลือก [ตั้งค่าอัตโนมัติ]

  • เลือก [ตกลง]
  • หากข้อผิดพลาดแสดงขึ้นสำหรับ [ตั้งค่าอัตโนมัติ] ให้ตั้งค่าหมายเลข IP ด้วยตนเอง ()
 6. ใช้อุปกรณ์อื่นเพื่อเชื่อมต่อกับกล้อง

  • (1) SSID (ชื่อเครือข่าย)
  • (2) กุญแจเข้ารหัส (รหัสผ่าน)
 7. ดำเนินการตั้งค่าการเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์สำหรับฟังก์ชั่นการสื่อสาร

การตั้งค่าหมายเลข IP

เลือกวิธีการตั้งค่าหมายเลข IP แล้วตั้งค่าหมายเลข IP บนกล้อง เมื่อใช้ IPv6 กล้องจะเชื่อมต่อผ่าน IPv6 เท่านั้น การเชื่อมต่อ IPv4 ถูกปิดใช้งาน

การตั้งค่าหมายเลข IP โดยอัตโนมัติ

กำหนดการตั้งค่าหมายเลข IP โดยอัตโนมัติ

 1. เลือก [ตั้งค่าอัตโนมัติ]

  • เลือก [ตกลง]
  • หากข้อผิดพลาดแสดงขึ้นสำหรับ [ตั้งค่าอัตโนมัติ] ให้ตั้งค่าหมายเลข IP ด้วยตนเอง ()
 2. เลือกตัวเลือก IPv6

  • เลือกตัวเลือก แล้ว [ตกลง] เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป
  • เลือก [ใช้งาน] เพื่อใช้ IPv6
 3. ทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อตามอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์

การตั้งค่าหมายเลข IP ด้วยตนเอง

กำหนดการตั้งค่าหมายเลข IP ด้วยตนเอง โปรดทราบว่ารายการที่แสดงจะแตกต่างกันไปตามฟังก์ชั่นการสื่อสาร

 1. เลือก [ตั้งค่าด้วยตนเอง]

  • เลือก [ตกลง]
 2. เลือกตัวเลือกที่จะกำหนดค่า

  • เลือกตัวเลือกเพื่อเข้าถึงหน้าจอสำหรับการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข
  • หากต้องการใช้เกตเวย์ ให้เลือก [ใช้งาน] จากนั้นเลือก [แอดเดรส]

 3. ป้อนหมายเลข

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุน เพื่อสลับไปยังช่องป้อนข้อมูลอื่นๆ ที่ด้านบนของหน้าจอ และกดปุ่ม ปุ่มซ้ายปุ่มขวา เพื่อเลือกหมายเลขที่จะป้อน กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อป้อนหมายเลขที่เลือก
  • เพื่อลบตัวเลขที่เพิ่งป้อน ให้กดปุ่ม MENU
  • เลือก [ตกลง] เพื่อยืนยันการป้อนข้อมูล และกลับสู่หน้าจอในขั้นตอนที่ 2
 4. เลือก [ตกลง]

  • เมื่อคุณทำการตั้งค่ารายการที่จำเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก [ตกลง] หน้าจอถัดไปจะแสดงขึ้น
  • หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องป้อนข้อมูลอะไร ให้ดู การตรวจสอบการตั้งค่าเครือข่าย หรือสอบถามผู้ดูแลเครือข่ายหรือบุคคลอื่นที่รับผิดชอบด้านเครือข่าย
 5. เลือกตัวเลือก IPv6

  • เลือกตัวเลือก แล้ว [ตกลง] เพื่อไปยังหน้าจอถัดไป
  • เลือก [ใช้งาน] เพื่อใช้ IPv6
 6. ทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อตามอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อให้เสร็จสมบูรณ์