การแสดงจุด AF

คุณสามารถแสดงจุดโฟกัสอัตโนมัติที่ใช้ในการโฟกัส ซึ่งจะมีการระบุขอบสีแดงบนหน้าจอการเล่นภาพ

  1. เลือก [การเล่นภาพ: แสดงจุด AF]

  2. เลือก [ใช้งาน]