การแสดงภาพแบบดัชนี (การแสดงภาพหลายภาพ)

  1. เข้าสู่การแสดงภาพแบบดัชนี

    • ระหว่างการดูภาพ ให้กดปุ่ม ดัชนี
    • การแสดงภาพแบบดัชนี 4 ภาพจะปรากฏขึ้น ภาพที่เลือกจะเน้นให้เห็นด้วยกรอบสีส้ม การกดปุ่ม ดัชนี อีกครั้งจะเปลี่ยนการแสดงภาพจาก 9 ภาพ เป็น 36 ภาพ จากนั้นเป็น 100 ภาพ การกดปุ่ม ขยาย/ย่อ จะเปลี่ยนการแสดงภาพจาก 100 ภาพ เป็น 36, 9, 4 ภาพ จากนั้นเป็นการแสดงภาพทีละภาพ
  2. เลือกดูภาพ

    • กดปุ่ม ปุ่มเลื่อน เพื่อเลื่อนกรอบสีส้มสำหรับการเลือกภาพ
    • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า ในขณะแสดงภาพแบบดัชนี เพื่อแสดงภาพที่เลือกทีละภาพ