การถ่ายภาพด้วยรีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย รุ่น BR-E1 หรือรีโมทสวิตช์ รุ่น RS-60E3 (การเชื่อมต่อ Bluetooth และแบบใช้สายตามลำดับ, แยกจำหน่าย) รองรับการถ่ายภาพระยะไกล

รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย รุ่น BR-E1

คุณสามารถถ่ายภาพระยะไกลได้สูงสุดประมาณ 5 เมตร/16.4 ฟุต ห่างจากตัวกล้อง

หลังจากที่จับคู่กล้องกับ BR-E1 () ให้ตั้งค่าโหมดขับเคลื่อนเป็น [ตั้งเวลา 10 วินาที/รีโมทคอนโทรล] หรือ [ตั้งเวลา 2 วินาที/รีโมทคอนโทรล] สำหรับการถ่ายภาพนิ่ง () สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ให้ตั้งค่า [การถ่ายภาพ: รีโมทคอนโทรล] เป็น [ใช้งาน]

สำหรับคำแนะนำในการใช้งาน โปรดดูคู่มือการใช้งาน BR-E1

หมายเหตุ

  • การปิดสวิตช์อัตโนมัติอาจใช้เวลานานขึ้น เมื่อกล้องถูกตั้งค่าไว้สำหรับการถ่ายภาพด้วยรีโมทคอนโทรล
  • รีโมทคอนโทรลยังสามารถใช้ได้กับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ()

รีโมทสวิตซ์ รุ่น RS-60E3

เมื่อเชื่อมต่อกับกล้องแล้ว สวิตซ์จะช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพจากระยะไกลผ่านการเชื่อมต่อแบบใช้สายได้

สำหรับคำแนะนำในการใช้งาน โปรดดูคู่มือการใช้งาน RS-60E3

  1. เปิดฝาปิดช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์

  2. ต่อปลั๊กเข้ากับช่องเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรล