ความสว่างหน้าจอ

  1. เลือก [ตั้งค่า: ความสว่างหน้าจอ]

  2. ทำการปรับเปลี่ยน

    • ดูจากภาพสีเทา หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อปรับความสว่าง จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า ตรวจสอบผลที่ได้บนหน้าจอ

หมายเหตุ

  • หากต้องการตรวจสอบระดับแสงของภาพ แนะนำให้อ้างอิงฮิสโตแกรม ()