การกำหนดการแสดงข้อมูลในการเล่นภาพเอง

คุณสามารถระบุหน้าจอและข้อมูลประกอบที่แสดงระหว่างการเล่นภาพได้

 1. เลือก [การเล่นภาพ: เล่นหน้าจอข้อมูล]

 2. เพิ่มเครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ] ข้างหมายเลขของหน้าจอที่จะแสดง

  • เลือกตัวเลขด้วยปุ่มหมุน ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ
  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อลบเครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ] กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเพิ่มเครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ]
  • ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มเครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ] ไปยังหมายเลขของแต่ละหน้าจอที่จะแสดง จากนั้นเลือก [ตกลง]
  • คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่คุณเลือกได้โดยกดปุ่ม ข้อมูล ระหว่างการเล่นภาพ หรือโดยใช้ปุ่ม ปุ่มอเนกประสงค์ เมื่อข้อมูลการถ่ายภาพแสดงขึ้น

ฮิสโตแกรม

ฮิสโตแกรมแสดงระดับสัญญาณผ่านช่วงโทนสี การแสดงผลความสว่าง (สำหรับตรวจสอบระดับค่าแสงทั่วไปและการไล่ระดับสีโดยรวม) และการแสดงผล RGB (สำหรับตรวจสอบความอิ่มตัวของสีและการไล่ระดับสีแดง เขียว และน้ำเงิน) พร้อมใช้งาน คุณสามารถเปลี่ยนฮิสโตแกรมที่แสดงได้โดยการกดปุ่ม ข้อมูล เมื่อ [ข้อมูล] แสดงขึ้นที่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอ [การเล่นภาพ: เล่นหน้าจอข้อมูล]

 • แสดง [ความสว่าง]

  ฮิสโตแกรมนี้เป็นกราฟแสดงการกระจายของระดับความสว่างของภาพ โดยมีแกนนอนระบุระดับความสว่าง (เข้มขึ้นทางด้านซ้ายและสว่างทางด้านขวา) และแกนตั้งระบุจำนวนพิกเซลที่ระดับความสว่างแต่ละระดับ ยิ่งพิกเซลไปทางซ้ายมากเท่าไร ภาพก็จะยิ่งมืดลง และยิ่งพิกเซลไปทางขวามากเท่าไร ภาพก็จะยิ่งสว่างมากขึ้น หากด้านซ้ายมีพิกเซลมากเกินไป รายละเอียดในเงามืดจะหายไป และหากมีพิกเซลทางด้านขวามากเกินไป รายละเอียดในไฮไลท์จะหายไป การไล่ระดับสีระหว่างรอยต่อจะถูกสร้างใหม่ คุณสามารถดูแนวโน้มระดับค่าแสงและการไล่ระดับสีโดยรวมได้โดยการตรวจสอบภาพและฮิสโตแกรมความสว่างของภาพ

  ฮิสโตแกรมตัวอย่าง

  ภาพมืด

  ความสว่างปกติ

  ภาพสว่าง

 • แสดง [RGB]

  ฮิสโตแกรมนี้เป็นกราฟที่แสดงการกระจายของระดับความสว่างของสีหลักแต่ละสีในภาพ (RGB หรือสีแดง สีเขียวและสีน้ำเงิน) โดยมีแกนนอนแสดงระดับความสว่างของสี (มืดลงทางด้านซ้ายและสว่างขึ้นทางด้านขวา) และแกนตั้งแสดงจำนวนพิกเซลในแต่ละระดับความสว่างของสี ยิ่งพิกเซลไปทางซ้ายมากเท่าไร สีก็จะยิ่งมืดลงและสดน้อยลง และยิ่งพิกเซลไปทางขวามากเท่าไร สีก็จะยิ่งสว่างและมีความหนาแน่นมากขึ้น หากด้านซ้ายมีพิกเซลมากเกินไป ข้อมูลสีที่คล้ายกันจะหายไป และหากมีพิกเซลทางด้านขวามากเกินไป สีจะอิ่มตัวมากเกินไป ไม่มีการไล่ระดับสี คุณสามารถดูความอิ่มตัวของสีและสภาพการไล่ระดับสีรวมทั้งการตั้งค่าสมดุลแสงขาวได้โดยการตรวจสอบฮิสโตแกรม RGB ของภาพ