การดึงภาพนิ่งออกมาจากภาพต่อเนื่อง RAW

คุณสามารถดึงภาพใดๆ จากชุด (“ม้วน” ) ที่ถ่ายในโหมดถ่ายต่อเนื่อง RAW ออกมาเป็นภาพ JPEG, HEIF หรือ RAW

 1. แสดงภาพ

  • กดปุ่ม การเล่นภาพ
 2. เลือกม้วนภาพ

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือกม้วน
  • ในขณะแสดงภาพทีละภาพ ม้วนจะมีไอคอน [ตั้งค่าถ่ายต่อเนื่อง RAW] ระบุไว้ที่ด้านซ้ายบน
  • ในขณะแสดงภาพแบบดัชนี ให้กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อเปลี่ยนเป็นการแสดงภาพทีละภาพ

  หมายเหตุ

  • การตั้งค่าต่างๆ อาจมีผลต่อม้วนที่แตกต่างไปจากภาพ JPEG/HEIF ที่ดึงออกมา หรือภาพ JPEG/HEIF ที่ประมวลผลจากภาพ RAW ที่ดึงออกมา
 3. ในการแสดงภาพทีละภาพ ให้กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

 4. เลือก [ถ่ายต่อเนื่อง RAW]

  • มีการเล่นม้วน
 5. เลือกภาพ

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อเลือกภาพที่ต้องการดึงออกมา
  • หากต้องการลบส่วนที่ไม่จำเป็นในตอนต้นและตอนท้ายของม้วน ให้กดปุ่ม ลบ
 6. กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

 7. เลือกรูปแบบภาพและบันทึกภาพที่ดึงออกมา

  • ด้วย [ดึงออกมาเป็น JPEG] หรือ [ดึงออกมาเป็น HEIF] คุณสามารถเลือก [แก้ไขและบันทึก] และใช้การประมวลผลภาพ RAW () ก่อนทำการบันทึก

หมายเหตุ

 • ภาพจะถูกบันทึกด้วยคุณภาพ [ละเอียดใหญ่] เมื่อคุณเลือก [ดึงออกมาเป็น JPEG] หรือ [ดึงออกมาเป็น HEIF]
 • ฟิลเตอร์สร้างสรรค์ การตัดภาพ และการปรับขนาดไม่สามารถใช้งานได้สำหรับภาพ JPEG/HEIF ที่ดึงออกมาจากภาพต่อเนื่อง RAW หรือที่ประมวลผลจากภาพ RAW ที่ดึงออกมา
 • ภาพ HEIF ที่ดึงออกมาจากภาพต่อเนื่อง RAW ไม่สามารถแปลงเป็น JPEG ได้