สไลด์โชว์

คุณสามารถเล่นภาพที่อยู่ในการ์ดเป็นสไลด์โชว์อัตโนมัติได้

 1. ระบุภาพที่จะเล่น

  • หากต้องการเล่นภาพทั้งหมดในการ์ด ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2
  • หากคุณต้องการระบุภาพที่จะเล่นในสไลด์โชว์ ให้คัดกรองภาพโดย [การเล่นภาพ: ตั้งเงื่อนไขค้นหาภาพ] ()
 2. เลือก [การเล่นภาพ: สไลด์โชว์]

 3. ตั้งค่าการแสดงภาพตามที่ต้องการ

  • เลือก [ตั้งค่า]
  • ตั้งการตั้งค่า [ระยะเวลาที่เล่น] และ [เล่นซ้ำ] (การเล่นที่ซ้ำ) สำหรับภาพนิ่ง
  • หลังจากกำหนดการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม MENU

  ระยะเวลาที่เล่น

  เล่นซ้ำ

 4. เริ่มสไลด์โชว์

  • เลือก [เริ่ม]
  • หลังจาก [กำลังโหลดภาพ...] แสดงขึ้น สไลด์โชว์จะเริ่มเล่น
 5. ออกจากสไลด์โชว์

  • ในการออกจากสไลด์โชว์และกลับไปยังหน้าจอการตั้งค่า ให้กดปุ่ม MENU

หมายเหตุ

 • หากต้องการหยุดเล่นสไลด์โชว์ชั่วขณะ ให้กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า ระหว่างการหยุดชั่วขณะ [หยุดชั่วขณะ] จะแสดงขึ้นทางด้านซ้ายบนของภาพ กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า อีกครั้งเพื่อกลับมาเล่นสไลด์โชว์ต่อ
 • ในระหว่างการเล่นภาพนิ่งโดยอัตโนมัติ คุณสามารถกดปุ่ม ข้อมูล เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล ()
 • สามารถปรับระดับเสียงระหว่างการเล่นภาพเคลื่อนไหวได้โดยการกดปุ่ม ปุ่มขึ้น ปุ่มลง
 • ระหว่างการเล่นภาพอัตโนมัติหรือการหยุดชั่วคราว คุณสามารถหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อดูภาพอื่น
 • ระหว่างการเล่นภาพอัตโนมัติ ปิดสวิตซ์อัตโนมัติจะไม่ทำงาน
 • ระยะเวลาที่เล่นอาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับภาพ