การประมวลผลภาพ RAW ทันใจ

คุณสามารถเลือกชนิดการประมวลผลภาพ RAW ที่ดำเนินการจากหน้าจอควบคุมทันใจ

 1. เลือก [การเล่นภาพ: ประมวลผลภาพ RAW ทันใจ]

 2. เลือกรายการ

  • ช่วยภาพสร้างสรรค์

   การประมวลผลภาพ RAW ที่ใช้เอฟเฟคที่คุณต้องการ ()

  • การประมวลผลภาพ RAW

   การประมวลผลภาพ RAW ตามเงื่อนไขที่คุณระบุ ()