การบันทึกรูปแบบภาพ

คุณสามารถเลือกรูปแบบภาพพื้นฐาน เช่น [ภาพบุคคล] หรือ [ภาพวิว] ปรับค่าตามต้องการ แล้วบันทึกภายใต้ [ผู้ใช้กำหนด 1] – [ผู้ใช้กำหนด 3] มีประโยชน์เมื่อสร้างรูปแบบภาพได้หลากหลายรูปแบบด้วยการตั้งค่าที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขรูปแบบภาพที่คุณบันทึกไว้ในกล้องโดยใช้ EOS Utility (ซอฟต์แวร์ EOS, ) ได้ที่นี่

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: รูปแบบภาพ]

 2. เลือก [ผู้ใช้กำหนด]

  • เลือก [ผู้ใช้กำหนด *] จากนั้นกดปุ่ม ข้อมูล
 3. กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า

  • เมื่อเลือก [รูปแบบภาพ] แล้ว ให้กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
 4. เลือกรูปแบบภาพพื้นฐาน

  • เลือกรูปแบบภาพพื้นฐาน จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
  • นอกจากนั้นยังเลือกรูปแบบด้วยวิธีนี้ เมื่อรูปแบบที่ปรับแต่งถูกบันทึกลงในกล้องด้วย EOS Utility (ซอฟต์แวร์ EOS)
 5. เลือกตัวเลือก

  • เลือกตัวเลือก จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า
 6. ตั้งระดับลูกเล่น

  • กดปุ่ม MENU เพื่อบันทึกการตั้งค่าที่ปรับแล้ว และกลับสู่หน้าจอการเลือกรูปแบบภาพ
  • รูปแบบภาพพื้นฐานจะแสดงอยู่ทางด้านขวาของ [ผู้ใช้กำหนด *]
  • ชื่อรูปแบบสีน้ำเงินใน [ผู้ใช้กำหนด *] ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากค่าเริ่มต้น

ข้อควรระวัง

 • หากมีการบันทึกรูปแบบภาพภายใต้ [ผู้ใช้กำหนด *] อยู่แล้ว การเปลี่ยนแปลงรูปแบบภาพพื้นฐานจะลบการตั้งค่าพารามิเตอร์ของรูปแบบภาพที่ผู้ใช้กำหนดและบันทึกไว้ก่อนหน้านี้
 • คุณสามารถเรียกคืนรูปแบบและการตั้งค่าของ [ผู้ใช้กำหนด *] เป็นค่าเริ่มต้นได้โดยการเลือก [ตั้งค่าพื้นฐาน] ใน [ตั้งค่า: รีเซตกล้อง]

หมายเหตุ

 • ในการถ่ายภาพด้วยรูปแบบภาพที่บันทึกไว้ ให้เลือก [ผู้ใช้กำหนด *] ที่บันทึก จากนั้นจึงถ่ายภาพ
 • สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกไฟล์รูปแบบภาพลงในกล้อง โปรดดูคู่มือการใช้งาน EOS Utility