การปรับแก้สมดุลแสงขาว

คุณสามารถแก้ไขสมดุลแสงขาวที่ตั้งค่าไว้ได้ การปรับค่านี้จะให้ผลแบบเดียวกันกับการใช้ฟิลเตอร์แปลงอุณหภูมิสีหรือฟิลเตอร์ชดเชยสีซึ่งมีจำหน่ายทั่วไป

การปรับแก้สมดุลแสงขาว

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: ปรับ/คร่อมแสงขาว]

 2. ตั้งค่าการปรับแก้สมดุลแสงขาว

  ตัวอย่างการตั้งค่า: A2, G1

  • ใช้ ปุ่มอเนกประสงค์ เพื่อเลื่อนเครื่องหมาย “■” บนหน้าจอไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ
  • B สำหรับสีน้ำเงิน, A สำหรับสีเหลือง, M สำหรับสีม่วง และ G สำหรับสีเขียว สมดุลแสงขาวจะได้รับการแก้ไขในทิศทางที่คุณเลื่อนเครื่องหมาย
  • ทิศทางและปริมาณการแก้ไขจะแสดงที่ด้านขวาบนของหน้าจอ
  • การกดปุ่ม ลบ จะยกเลิกการตั้งค่า [ปรับ/คร่อมแสงขาว] ทั้งหมด
  • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อออกจากการตั้งค่า

หมายเหตุ

 • การแก้ไขสีน้ำเงิน/เหลืองหนึ่งระดับจะเท่ากับฟิลเตอร์แปลงอุณหภูมิสีประมาณ 5 ไมเรด (Mired: หน่วยการวัดอุณหภูมิสี ซึ่งใช้ในการบอกค่าต่างๆ เช่น ความหนาแน่นของฟิลเตอร์แปลงอุณหภูมิสี)

การถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาวอัตโนมัติ

การถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาวช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพสามภาพได้ในครั้งเดียวด้วยโทนสีที่แตกต่างกัน

การตั้งค่าปริมาณการถ่ายคร่อมสมดุลแสงขาว

 • ในขั้นตอนที่ 2 สำหรับ การปรับแก้สมดุลแสงขาว เมื่อคุณหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เครื่องหมาย “■” บนหน้าจอจะเปลี่ยนเป็น “■ ■ ■” (3 จุด)

  การหมุนปุ่มหมุนตามเข็มนาฬิกาจะปรับการถ่ายคร่อม B/A และการหมุนปุ่มหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะปรับการถ่ายคร่อม M/G

การตั้งค่า B/A ±3 ระดับ

 • ทิศทางและปริมาณการถ่ายคร่อมจะแสดงที่ด้านขวาบนของหน้าจอ
 • การกดปุ่ม ลบ จะยกเลิกการตั้งค่า [ปรับ/คร่อมแสงขาว] ทั้งหมด
 • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า เพื่อออกจากการตั้งค่า

ข้อควรระวัง

 • ระหว่างถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาว จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุดของการถ่ายภาพต่อเนื่องจะลดลง
 • เนื่องจากกล้องจะบันทึกภาพสามภาพด้วยการถ่ายเพียงครั้งเดียว การ์ดจึงใช้เวลาในการบันทึกภาพถ่ายนานขึ้น

หมายเหตุ

 • กล้องจะถ่ายภาพคร่อมตามลำดับต่อไปนี้: 1. สมดุลแสงขาวมาตรฐาน 2. การตั้งค่าสีน้ำเงิน (B) และ 3. การตั้งค่าสีเหลือง (A) หรือ 1. สมดุลแสงขาวมาตรฐาน 2. การตั้งค่าสีม่วง (M) และ 3. การตั้งค่าสีเขียว (G)
 • คุณยังสามารถตั้งค่าการปรับแก้สมดุลแสงขาวและการถ่ายภาพคร่อมได้พร้อมกันในการถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาว หากคุณตั้งค่าการถ่ายภาพคร่อมร่วมกับการถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาว จำนวนภาพทั้งหมดเก้าภาพจะได้รับการบันทึกให้เป็นภาพเดียว
 • ไอคอนสมดุลแสงขาวจะกะพริบเพื่อแสดงว่าได้ตั้งค่าการถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาวแล้ว
 • คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการถ่ายคร่อม () และจำนวนภาพ () สำหรับการถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาว
 • Bracket หมายถึงการถ่ายคร่อม