M: ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง

ในโหมดนี้ คุณตั้งค่าทั้งความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงได้ตามต้องการ ในการตรวจสอบการเปิดรับแสง ให้ดูตัวแสดงระดับค่าแสงหรือใช้เครื่องวัดแสงที่มีจำหน่ายทั่วไป

ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง หมายถึง Manual (ตั้งค่าเอง)

 1. ปรับปุ่มโหมดไปที่ ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง

 2. ตั้งค่าความไวแสง ISO ()

  • กดปุ่ม ISO เพื่อตั้งค่า
  • เมื่อใช้ ISO อัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าการชดเชยแสงได้ ()
 3. ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง

  • ในการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก และในการตั้งค่ารูรับแสง ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ
 4. โฟกัสไปยังวัตถุ

  • กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
  • ตรวจสอบสัญลักษณ์ระดับการเปิดรับแสง [ระดับแสง] เพื่อดูว่าระดับแสงปัจจุบันห่างจากระดับแสงมาตรฐานเท่าใด

  (1) จุดบ่งชี้ค่าแสงมาตรฐาน

  (2) สัญลักษณ์ระดับการเปิดรับแสง

 5. ปรับการเปิดรับแสงและถ่ายภาพ

  • ตรวจสอบตัวแสดงระดับแสง และตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงที่ต้องการ

การชดเชยแสงเมื่อใช้ ISO อัตโนมัติ

หากตั้งค่าความไวแสง ISO เป็น [AUTO] สำหรับการถ่ายภาพแบบตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง คุณสามารถปรับการชดเชยแสง () ได้ดังนี้:

 • แตะตัวแสดงระดับค่าแสง
 • [การถ่ายภาพ: ชดเชยแสง/AEB]
 • หมุนแหวนควบคุมในขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

ข้อควรระวัง

 • ค่าแสงอาจไม่เป็นไปตามที่คาดไว้เมื่อตั้งค่า ISO อัตโนมัติ เนื่องจากความไวแสง ISO จะถูกปรับเพื่อให้ได้ค่าแสงมาตรฐานสำหรับความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงที่คุณกำหนด ในกรณีนี้ ให้ตั้งค่าการชดเชยแสง
 • การชดเชยแสงจะไม่ถูกนำไปใช้ในการถ่ายภาพแบบใช้แฟลชด้วย ISO อัตโนมัติ แม้ว่าคุณจะตั้งค่าปริมาณการชดเชยแสงไว้ก็ตาม

หมายเหตุ

 • ความไวแสง ISO จะถูกล็อคเมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งค้างไว้หลังจากวัตถุอยู่ในโฟกัสโดยใช้ AF ครั้งเดียวในโหมด ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง ที่ตั้งค่า ISO อัตโนมัติ, วัดแสงประเมินทั้งภาพ (วัดแสงประเมินทั้งภาพ) และ [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: โหมดวัดแสงล็อค AE หลังโฟกัส] เป็นค่าเริ่มต้น ()
 • เมื่อตั้งค่า ISO อัตโนมัติไว้ คุณสามารถกดปุ่ม ล็อค AE เพื่อล็อคความไวแสง ISO
 • หากคุณกดปุ่ม ล็อค AE และจัดองค์ประกอบภาพใหม่ คุณจะเห็นความแตกต่างของระดับแสงที่ตัวแสดงระดับแสงเปรียบเทียบกับเมื่อกดปุ่ม ล็อค AE
 • ปริมาณการชดเชยแสงที่มีอยู่จะถูกรักษาไว้ หากคุณสลับไปยังโหมด ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง ที่ตั้งค่า ISO อัตโนมัติ หลังจากใช้การชดเชยแสงในโหมด โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ, ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ หรือ ระบุค่ารูรับแสง ()
 • เพื่อประสานการชดเชยแสงแบบปรับทีละ ½ ระดับกับความไวแสง ISO ที่ตั้งค่าแบบปรับทีละ ⅓ ระดับ เมื่อตั้งค่า [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ระดับขั้นในการตั้งค่าระดับแสง] เป็น [1/2 ระดับ] และใช้ร่วมกับ ISO อัตโนมัติ การชดเชยแสงจะถูกปรับเพิ่มเติมได้โดยการปรับความเร็วชัตเตอร์ อย่างไรก็ตาม ความเร็วชัตเตอร์ที่แสดงจะไม่เปลี่ยนแปลง