การติดและถอดเลนส์ RF/RF-S

ข้อควรระวัง

 • ห้ามส่องกล้องดูดวงอาทิตย์โดยตรงไม่ว่าใช้เลนส์ชนิดใด การกระทำเช่นนี้อาจเป็นอันตรายต่อสายตา
 • เมื่อทำการติดหรือถอดเลนส์ ให้ปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ปิดเครื่อง
 • หากส่วนหน้าของเลนส์ (วงแหวนโฟกัส) หมุนขณะมีการโฟกัสอัตโนมัติ อย่าแตะตรงส่วนที่กำลังหมุน

คำแนะนำในการหลีกเลี่ยงคราบสกปรกและฝุ่นละออง

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนเลนส์ ควรถอดเลนส์อย่างรวดเร็ว และในสภาวะที่มีฝุ่นละอองน้อย
 • เมื่อจัดเก็บกล้องโดยไม่ได้ติดเลนส์ไว้ ควรแน่ใจว่าได้ปิดฝากล้องเสมอ
 • ขจัดคราบสกปรกและฝุ่นละอองบนฝากล้องก่อนที่จะปิด

การติดเลนส์

 1. ถอดฝาปิด

  • ถอดฝาปิดด้านท้ายเลนส์ (1) และฝาปิดตัวกล้อง (2) ออกโดยหมุนตามลูกศรที่แสดง
 2. ติดเลนส์

  • จัดตำแหน่งจุดบ่งชี้เมาท์สีแดงบนเลนส์ให้ตรงกับจุดบ่งชี้เมาท์สีแดงบนกล้อง แล้วหมุนเลนส์ตามทิศทางของลูกศรในภาพ จนกระทั่งคลิกลงตำแหน่ง
 3. ตั้งโหมดโฟกัสไว้ที่ (โฟกัสอัตโนมัติ)

  • โฟกัสอัตโนมัติ หมายถึง การโฟกัสอัตโนมัติ
  • MF หมายถึง การโฟกัสด้วยตนเอง การโฟกัสอัตโนมัติจะถูกปิดใช้งาน
  • สำหรับเลนส์ RF ที่ไม่มีสวิตช์เลือกโหมดโฟกัส

   • เมื่อตั้งค่า [ตั้งค่า: สวิตช์ โหมดโฟกัส (AF/MF)] ไว้เป็น [เปิด] () ให้ตั้งสวิตช์เลือกโหมดโฟกัสด้านหน้ากล้องไปที่ โฟกัสอัตโนมัติ

   • เมื่อตั้งค่า [ตั้งค่า: สวิตช์ โหมดโฟกัส (AF/MF)] ไว้เป็น [ปิด] () ให้ตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: โหมดโฟกัส] เป็น [AF]

  • สำหรับเลนส์ RF ที่มีสวิตช์เลือกโหมดโฟกัส

   ปรับสวิตช์เลือกโหมดโฟกัสของเลนส์ไปที่ โฟกัสอัตโนมัติ การตั้งค่าบนเลนส์มีความสำคัญเหนือกว่า และสวิตช์เลือกโหมดโฟกัสของกล้องและการตั้งค่า [ตั้งค่า: สวิตช์ โหมดโฟกัส (AF/MF)] จะไม่มีผล

 4. ถอดฝาปิดหน้าเลนส์ออก

การถอดเลนส์

 • ขณะที่กดปุ่มปลดล็อคเลนส์ค้างไว้ ให้หมุนเลนส์ตามทิศทางของลูกศรในภาพ

  • หมุนเลนส์ไปจนสุด แล้วถอดออก
  • สวมฝาปิดด้านท้ายเลนส์เข้ากับเลนส์ที่คุณถอดออก