การชาร์จแบตเตอรี่

 1. ถอดฝาครอบป้องกันที่ให้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ออก

 2. ใส่แบตเตอรี่ลงไปในแท่นชาร์จอย่างเหมาะสม

  • เมื่อต้องการถอดแบตเตอรี่ออก ให้ทำตามลำดับขั้นตอนในทิศทางย้อนกลับ
 3. ชาร์จแบตเตอรี่

  สำหรับรุ่น LC-E6

  • พลิกขาปลั๊กของแท่นชาร์จออกมาตามทิศทางของลูกศรในภาพ และเสียบขาปลั๊กเข้ากับเต้ารับ

  สำหรับรุ่น LC-E6E

  • เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับแท่นชาร์จ และเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ
  • การชาร์จจะเริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติและไฟแสดงสถานะขณะชาร์จจะกะพริบเป็นสีส้ม
ระดับการชาร์จ ไฟแสดงสถานะขณะชาร์จ
สี ลักษณะ
0-49% สีส้ม กะพริบหนึ่งครั้งต่อวินาที
50-74% กะพริบสองครั้งต่อวินาที
75% หรือสูงกว่า กะพริบสามครั้งต่อวินาที
ชาร์จเต็มแล้ว สีเขียว เปิด
 • การชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดพลังงานจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที ที่อุณหภูมิห้อง (23°C/73°F) ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จะแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อมและความจุพลังงานที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่

 • เพื่อความปลอดภัย การชาร์จในที่อุณหภูมิต่ำ (5–10°C/41–50°F) จะใช้เวลานานขึ้น (สูงสุดประมาณ 4 ชั่วโมง)
 • เมื่อซื้อกล้อง แบตเตอรี่ยังไม่ได้ชาร์จจนเต็ม

  ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน

 • ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนหนึ่งวันหรือในวันที่จะใช้กล้อง

  แบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วจะค่อยๆ สูญเสียประจุ แม้ว่าจะไม่ได้ใช้ก็ตาม

 • หลังจากชาร์จแบตเตอรี่เสร็จ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากแท่นชาร์จและถอดปลั๊กแท่นชาร์จออกจากเต้าเสียบ

 • คุณสามารถสวมฝาครอบป้องกันในทิศทางที่ต่างกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่แล้วหรือไม่

  หากชาร์จแบตเตอรี่แล้ว ให้สวมฝาครอบป้องกันที่ให้มาโดยจัดให้ช่องรูปแบตเตอรี่ ช่องรูปแบตเตอรี่ อยู่เหนือสติกเกอร์สีฟ้าบนแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด ให้สวมฝาครอบป้องกันในทิศทางตรงกันข้าม

 • เมื่อไม่ได้ใช้กล้อง ให้ถอดแบตเตอรี่ออก

  หากทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในกล้องเป็นระยะเวลานาน ประจุไฟฟ้าจะถูกปล่อยออกมาทีละน้อย ส่งผลให้มีการคายประจุมากเกินไป และอายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะสั้นลง จัดเก็บแบตเตอรี่โดยติดฝาครอบป้องกันไว้ การเก็บแบตเตอรี่ในขณะที่มีการชาร์จไฟจนเต็ม อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ลดลง

 • แท่นชาร์จแบตเตอรี่สามารถนำไปใช้ในต่างประเทศได้

  แท่นชาร์จแบตเตอรี่รุ่นนี้ออกแบบให้ใช้งานได้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 100 V จนถึง 240 V และมีความถี่ในช่วง 50/60 Hz หากมีความจำเป็นควรเชื่อมต่อหัวแปลงปลั๊กไฟที่มีจำหน่ายทั่วไปสำหรับประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ อย่าเชื่อมต่อกับเครื่องแปลงไฟฟ้าแบบพกพา เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย

 • หากแบตเตอรี่ลดลงอย่างรวดเร็ว หลังจากที่มีการชาร์จไฟจนเต็ม แสดงว่าแบตเตอรี่สิ้นสุดอายุการใช้งาน

  ตรวจสอบประสิทธิภาพในการชาร์จของแบตเตอรี่ () และซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่

ข้อควรระวัง

 • หลังจากถอดปลั๊กไฟของแท่นชาร์จออก อย่าเพิ่งแตะขาปลั๊กก่อนประมาณ 10 วินาที
 • หากความจุพลังงานที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่ () เป็น 94% หรือสูงกว่า แบตเตอรี่จะไม่มีการชาร์จ
 • แท่นชาร์จที่จัดให้ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ใดๆ ได้นอกจากแบตเตอรี่แพ็ค รุ่น LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6