ข้อมูลแบตเตอรี่

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่ที่กำลังใช้งานได้ การบันทึกข้อมูลแบตเตอรี่หลายก้อนลงในกล้องช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบประจุที่เหลืออยู่โดยประมาณและประวัติการใช้งานของแบตเตอรี่เหล่านั้นได้

 1. เลือก [ตั้งค่า: ข้อมูลแบตเตอรี่]

  • (1) ตำแหน่งแบตเตอรี่
  • (2) รุ่นของแบตเตอรี่หรือแหล่งพลังงานภายในบ้านที่ใช้
  • (3) ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่ () พร้อมกับระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงทีละ 1%
  • (4) จำนวนภาพที่ถ่ายด้วยแบตเตอรี่ปัจจุบัน จำนวนจะถูกรีเซ็ตเมื่อชาร์จแบตเตอรี่
  • (5) สถานะประสิทธิภาพในการชาร์จของแบตเตอรี่ แบ่งเป็นสามระดับ

   • ข้อมูลแบตเตอรี่ 3 (ตัวตรวจสอบ) (สีเขียว): ประสิทธิภาพในการชาร์จของแบตเตอรี่ดี
   • ข้อมูลแบตเตอรี่ 2 (ตัวตรวจสอบ) (สีเขียว): ประสิทธิภาพในการชาร์จของแบตเตอรี่ลดลงเล็กน้อย
   • ข้อมูลแบตเตอรี่ 1 (ตัวตรวจสอบ) (สีแดง): แนะนำให้ซื้อแบตเตอรี่ใหม่

ข้อควรระวัง

 • แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่แพ็ค รุ่น LP-E6NH/LP-E6N ของแท้จากแคนนอน หากคุณใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของแท้จากแคนนอน กล้องอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรืออาจทำงานผิดปกติ

หมายเหตุ

 • ตัวนับชัตเตอร์จะแสดงจำนวนภาพนิ่งที่ถ่าย (ไม่รวมการบันทึกภาพเคลื่อนไหว)
 • หากมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการสื่อสารกับแบตเตอรี่แสดงขึ้นมา ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากข้อความ

การบันทึกแบตเตอรี่ในกล้อง

คุณสามารถบันทึกข้อมูลแบตเตอรี่แพ็ค รุ่น LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 ลงในกล้องได้สูงสุดหกก้อน ในการบันทึกแบตเตอรี่หลายก้อนกับกล้อง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างกับแบตเตอรี่แต่ละก้อน

 1. กดปุ่ม ข้อมูล

  • เมื่อหน้าจอข้อมูลแบตเตอรี่แสดงขึ้น ให้กดปุ่ม ข้อมูล
  • หากยังไม่ได้บันทึก แบตเตอรี่จะแสดงเป็นสีเทา
 2. เลือก [บันทึก]

 3. เลือก [ตกลง]

  • แบตเตอรี่จะแสดงด้วยสีขาว

การติดฉลากแบตเตอรี่ด้วยหมายเลขผลิตภัณฑ์

การติดฉลากหมายเลขผลิตภัณฑ์บนแบตเตอรี่แพ็ค รุ่น LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6 ที่บันทึกไว้นั้นทำได้สะดวก โดยใช้ฉลากที่มีจำหน่ายทั่วไป

 1. เขียนหมายเลขผลิตภัณฑ์ (1) บนฉลากที่มีขนาดประมาณ 25×15 มม.

 2. ติดฉลาก

  • ปรับสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ ปิดเครื่อง
  • ถอดแบตเตอรี่ออกจากกล้อง
  • ติดฉลากตามที่แสดงในภาพ (บนด้านที่ไม่สัมผัสกับกระแสไฟฟ้า)

ข้อควรระวัง

 • อย่าติดฉลากบนส่วนอื่นนอกเหนือจากที่แสดงในภาพประกอบในขั้นตอนที่ 2 มิฉะนั้น ฉลากที่ติดผิดที่อาจทำให้ใส่แบตเตอรี่ได้ยากขึ้นหรือทำให้ไม่สามารถเปิดกล้องได้

การตรวจสอบประจุที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่ที่บันทึกไว้ที่ไม่ได้ใช้งาน

คุณสามารถตรวจสอบประจุที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้งานในปัจจุบัน รวมถึงวันที่ใช้งานครั้งล่าสุด

 1. ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ตรงกัน

  • บนหน้าจอประวัติแบตเตอรี่ ให้ค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ของแบตเตอรี่ (1) ที่ตรงกับหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากบนแบตเตอรี่
  • คุณสามารถตรวจสอบประจุที่เหลืออยู่โดยประมาณ (2) และวันที่ใช้งานครั้งล่าสุด (3) ของแบตเตอรี่ที่เกี่ยวข้อง

การลบข้อมูลแบตเตอรี่ที่บันทึกไว้

 1. เลือก [ลบข้อมูล]

 2. เลือกข้อมูลแบตเตอรี่เพื่อลบ

  • [ตรวจสอบ] แสดงขึ้น
 3. กดปุ่ม ลบ

  • เลือก [ตกลง] บนหน้าจอการยืนยัน