การเล่นภาพเคลื่อนไหว

 1. เปลี่ยนไปที่การเล่นภาพ

  • กดปุ่ม การเล่นภาพ
 2. เลือกภาพเคลื่อนไหว

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการเล่น
  • ในขณะแสดงภาพทีละภาพ ไอคอน [ปุ่ม SETไฟล์ภาพเคลื่อนไหว] ที่แสดงทางด้านซ้ายบนของหน้าจอบ่งบอกว่าเป็นภาพเคลื่อนไหว
  • ในขณะแสดงภาพแบบดัชนี แถบรอยปรุตรงขอบซ้ายของภาพขนาดย่อบ่งบอกว่าเป็นภาพเคลื่อนไหว เนื่องจากไม่สามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวได้ระหว่างการแสดงภาพแบบดัชนี ให้กดปุ่ม ตั้งค่า เพื่อเปลี่ยนเป็นการแสดงภาพเดียว
 3. ในขณะแสดงภาพเดียว กดปุ่ม ตั้งค่า

 4. กดปุ่ม ตั้งค่า เพื่อเล่นภาพเคลื่อนไหว

  • ภาพเคลื่อนไหวจะเริ่มเล่น
  • คุณสามารถหยุดการเล่นภาพชั่วคราวและแสดงแผงควบคุมการเล่นภาพเคลื่อนไหวได้โดยการกดปุ่ม ตั้งค่า และกดอีกครั้ง เพื่อกลับมาเล่นต่อ
  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อปรับระดับเสียง (แม้ในระหว่างดูภาพ)

  (1) ลำโพง

แผงควบคุมการเล่นภาพเคลื่อนไหว

รายการ การดำเนินการเล่นภาพ
การเล่นภาพ การเล่นภาพ การกดปุ่ม ตั้งค่า จะสลับระหว่างเล่นกับหยุด
เล่นภาพช้า เล่นภาพช้า ปรับความเร็วการเล่นภาพช้าโดยหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 ความเร็วในการเล่นภาพช้าจะแสดงที่ด้านบนขวาของหน้าจอ
ข้ามไปข้างหลัง ข้ามไปข้างหลัง ข้ามไปข้างหลังประมาณ 4 วินาที ในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม ตั้งค่า
เฟรมที่แล้ว เฟรมที่แล้ว แสดงเฟรมที่แล้วในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม ตั้งค่า การกดปุ่ม ตั้งค่า ค้างไว้จะเล่นภาพเคลื่อนไหวย้อนกลับ
เฟรมถัดไป เฟรมถัดไป เล่นภาพเคลื่อนไหวเฟรมต่อเฟรมในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม ตั้งค่า การกดปุ่ม ตั้งค่า ค้างไว้จะเล่นภาพเคลื่อนไหวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว
ข้ามไปข้างหน้า ข้ามไปข้างหน้า ข้ามไปข้างหน้าประมาณ 4 วินาที ในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม ตั้งค่า
แก้ไข แก้ไข แสดงหน้าจอสำหรับการแก้ไข ()
ดึงเฟรมภาพ ดึงเฟรมภาพ ใช้งานได้เมื่อคุณเล่นภาพเคลื่อนไหว 4K หรือแบบย่นเวลา 4K ช่วยให้คุณสามารถแยกเฟรมปัจจุบันและบันทึกเป็นภาพนิ่ง JPEG หรือ HEIF ได้ ()
ตำแหน่งที่ระบุ ตำแหน่งการเล่นภาพ
mm' ss" เวลาในการเล่น (นาที:วินาที เมื่อ [เวลาดูภาพเคลื่อนฯ] ตั้งค่าเป็น [เวลาบันทึก])

hh:mm:ss.ff (DF)

hh:mm:ss:ff (NDF)

ไทม์โค้ด (ชั่วโมง:นาที:วินาที:เฟรม เมื่อ [เวลาดูภาพเคลื่อนฯ] ตั้งค่าเป็น [ไทม์โค้ด])
ระดับเสียง ระดับเสียง หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อปรับระดับเสียงของลำโพงในตัวกล้อง () หรือหูฟัง
เมนูย้อนกลับ กดปุ่ม เมนู เพื่อกลับสู่การแสดงภาพเดียว

ข้อควรระวัง

 • ปรับระดับเสียงโดยใช้ตัวควบคุมโทรทัศน์ เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับโทรทัศน์สำหรับการเล่นภาพเคลื่อนไหว () เนื่องจากระดับเสียงจะไม่สามารถปรับได้ด้วยการหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก
 • การเล่นภาพเคลื่อนไหวจะหยุดลง หากความเร็วในการอ่านการ์ดต่ำ หรือไฟล์ภาพเคลื่อนไหวมีเฟรมที่เสียหาย