การเล่นภาพบนเครื่องรับโทรทัศน์

ด้วยการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับโทรทัศน์ด้วยสาย HDMI ที่มีจำหน่ายทั่วไป คุณสามารถเล่นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายไว้บนโทรทัศน์ได้

หากภาพไม่ปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ ให้ตรวจสอบว่าตั้งค่า [ตั้งค่า: ระบบวิดีโอ] เป็น [สำหรับ NTSC] หรือ [สำหรับ PAL] อย่างถูกต้อง (ขึ้นอยู่กับระบบวิดีโอของโทรทัศน์ของคุณ)

 1. เชื่อมต่อสาย HDMI เข้ากับกล้อง

  • เสียบสาย HDMI ในช่องสัญญาณ ช่องสัญญาณ HDMI mini OUT ของกล้อง
 2. เชื่อมต่อสาย HDMI เข้ากับโทรทัศน์

  • เชื่อมต่อสาย HDMI กับพอร์ตเข้า HDMI ของโทรทัศน์
 3. เปิดโทรทัศน์และเปลี่ยนช่องสัญญาณวิดีโอเข้าของโทรทัศน์เพื่อเลือกพอร์ตที่เชื่อมต่อ

 4. ปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ เปิดเครื่อง

 5. กดปุ่ม การเล่นภาพ

  • ภาพจะแสดงบนโทรทัศน์แล้วในตอนนี้ โดยไม่มีสิ่งใดแสดงบนหน้าจอกล้อง
  • ภาพจะแสดงด้วยความละเอียดเหมาะสมที่สุดตรงตามโทรทัศน์ที่เชื่อมต่ออยู่โดยอัตโนมัติ

ข้อควรระวัง

 • ปรับระดับเสียงของภาพเคลื่อนไหวด้วยโทรทัศน์ ไม่สามารถปรับระดับเสียงด้วยกล้องได้
 • ก่อนเชื่อมต่อหรือถอดสายระหว่างกล้องกับโทรทัศน์ ให้ปิดกล้องและโทรทัศน์ก่อน
 • บางส่วนของภาพที่แสดงอาจถูกตัดออกโดยขึ้นอยู่กับโทรทัศน์ที่ใช้
 • อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ส่งสัญญาณออกใดๆ กับช่องสัญญาณ ช่องสัญญาณ HDMI mini OUT ของกล้อง เพราะอาจทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติได้
 • โทรทัศน์บางรุ่นอาจไม่สามารถแสดงภาพได้ เนื่องจากความไม่เข้ากันของระบบ
 • อาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่ภาพจะแสดงขึ้น เพื่อไม่ให้ล่าช้า ให้ตั้งค่า [ตั้งค่า: ความละเอียด HDMI] เป็น [1080p] ()
 • จะไม่รองรับการทำงานแบบแตะหน้าจอ ในขณะที่กล้องเชื่อมต่ออยู่กับโทรทัศน์