การดูภาพ

การแสดงภาพทีละภาพ

 1. เปลี่ยนไปที่การเล่นภาพ

  • กดปุ่ม การเล่นภาพ
  • ภาพสุดท้ายที่ถ่ายหรือที่ดูจะแสดงขึ้น
 2. เลือกดูภาพ

  • หากต้องการดูภาพโดยเริ่มจากภาพล่าสุดที่ถ่าย ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 ทวนเข็มนาฬิกา หากต้องการดูภาพโดยเริ่มจากภาพแรกที่ถ่าย ให้หมุนปุ่มตามเข็มนาฬิกา
  • แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม ข้อมูล รูปแบบการแสดงภาพจะเปลี่ยนไป

  ไม่แสดงข้อมูล

  การแสดงข้อมูลพื้นฐาน

  การแสดงข้อมูลการถ่ายภาพ

 3. ออกจากการเล่นภาพ

  • กดปุ่ม การเล่นภาพ เพื่อออกจากการเล่นภาพและกลับสู่สแตนด์บายการถ่ายภาพ

หมายเหตุ

 • เส้นที่บ่งบอกพื้นที่ภาพจะแสดงบนภาพ RAW ที่ถ่ายด้วยการตั้งค่า [การถ่ายภาพ: การถ่ายภาพตัดขอบ/อัตราส่วนภาพ] เป็น [1:1 (อัตราส่วนภาพ)], [4:3 (อัตราส่วนภาพ)] หรือ [16:9 (อัตราส่วนภาพ)] ()
 • หากตั้งค่าเงื่อนไขการค้นหาด้วย [การเล่นภาพ: ตั้งเงื่อนไขค้นหาภาพ] () เฉพาะภาพที่กรองแล้วเท่านั้นที่จะแสดงขึ้น

การแสดงข้อมูลการถ่ายภาพ

คุณสามารถกด ปุ่มอเนกประสงค์ ขึ้นหรือลงเพื่อดูข้อมูลอื่นๆ ได้ด้วยหน้าจอข้อมูลการถ่ายภาพที่แสดงขึ้น () คุณยังสามารถกำหนดข้อมูลที่แสดงได้เองใน [การเล่นภาพ: เล่นหน้าจอข้อมูล] () ได้อีกด้วย

การเล่นภาพแบบสัมผัส

คุณสมบัติหน้าจอสัมผัสของกล้องที่คุณสามารถควบคุมการแสดงภาพด้วยระบบสัมผัส ระบบการทำงานที่รองรับการสัมผัสเป็นเหมือนกับการใช้งานในสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน ก่อนอื่น ให้กดปุ่ม การเล่นภาพ เพื่อเตรียมสำหรับการเล่นภาพแบบสัมผัส

เลือกดูภาพ

แสดงภาพแบบข้าม

การแสดงภาพแบบดัชนี

ดูภาพแบบขยาย

หมายเหตุ

 • คุณยังสามารถขยายการแสดงได้โดยการแตะสองครั้งด้วยนิ้วเดียวได้อีกด้วย