เลนส์ EF ที่รองรับการถ่ายภาพต่อเนื่อง 12 ภาพ/วินาที

เลนส์ EF ต่อไปนี้รองรับการถ่ายภาพต่อเนื่อง 12 ภาพ/วินาที ในโหมดขับเคลื่อน [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงเพิ่มขึ้น]

EF24mm f/2.8 IS USM
EF28mm f/2.8 IS USM
EF35mm f/1.4L II USM
EF35mm f/2 IS USM
EF40mm f/2.8 STM
EF50mm f/1.8 STM
EF85mm f/1.4L IS USM
EF100mm f/2.8L Macro IS USM
EF300mm f/2.8L IS II USM
EF400mm f/2.8L IS II USM
EF400mm f/2.8L IS III USM
EF400mm f/4 DO IS II USM
EF500mm f/4L IS II USM
EF600mm f/4L IS II USM
EF600mm f/4L IS III USM
EF8-15mm f/4L Fisheye USM
EF11-24mm f/4L USM
EF16-35mm f/2.8L III USM
EF16-35mm f/4L IS USM
EF24-70mm f/2.8L II USM
EF24-70mm f/4L IS USM
EF24-105mm f/4L IS II USM
EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM
EF70-200mm f/2.8L IS II USM
EF70-200mm f/2.8L IS III USM
EF70-200mm f/4L IS II USM
EF70-300mm f/4-5.6L IS USM
EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM
EF200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4X
EF-S24mm f/2.8 STM
EF-S35mm f/2.8 Macro IS STM
EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM
EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM