การถ่ายภาพและการบันทึกภาพ

บทนี้จะอธิบายการถ่ายภาพและการบันทึกภาพ และแนะนำการตั้งค่าเมนูบนแถบการถ่ายภาพ ([การถ่ายภาพ])