Fotografering med Flash

För detaljer om inställningsalternativen, se bruksanvisningen för EOS-kameror och EL/EX-serien Speedlites.

 1. Förbered kameran och blixtenheten.

  • När du använder en extern blixtenhet ska du fästa den på kameran.
  • Höj blixten med inbyggd blixt.
 2. Anslut kameran och datorn.

 3. Starta EU ().

 4. Klicka på [Remote Shooting/Fjärrfotografering].

 5. Klicka på [Blixt].

 6. Klicka på [Flash function settings/Flash-funktionsinställningar].

  • Visningen kan variera beroende på vilken kamera som är ansluten.
  • Om [Raise built-in flash/Höj inbyggd blixt] visas klickar du på för att höja den inbyggda blixten.
 7. Konfigurera inställningarna efter behov.

  • Fönstret som visas varierar beroende på vilken kamera och blixt som används.
  • Den nedrullningsbara menyn [Built-in flash/Inbyggd blixt] visas när EOS 77D, 760D, 800D eller 750D är ansluten. Om du vill använda funktioner för trådlös blixt väljer du [EasyWireless] eller [CustWireless]. Om du vill avbryta trådlösa funktioner väljer du [NormalFiring].

   1. Bekräfta att alternativet är markerat
   2. Klicka på inställningsalternativ och välj sedan alternativ på den meny som visas*
   3. [Wireless func./Trådlös func.] -knappen
   4. Aktivera den trådlösa funktionen och välj sedan alternativ på den meny som visas*

   Scroll-wheel input stöds också i dessa menyer.

   Varning

   • Fönstret [Flash function settings/Flash-funktionsinställningar] i EU stängs automatiskt om en Speedlite-kontrollmeny visas på kameran.

   Notera

   • Om du vill använda modelleringsblixten klickar du på [Modeling flash/Modelleringsblixt]. Observera att modelleringsblixten inte ska användas kontinuerligt mer än 10 gånger.

    För mer information, se Speedlite bruksanvisning.

   • Klicka på [Flash funktionsinställningar] för att uppdatera informationen i fönstret [Flash function settings/Flash-funktionsinställningar] så att den matchar de aktuella blixtinställningarna.

    (Eventuella inställningsjusteringar som görs på själva blixtenheten återspeglas inte i fönstret [Flash function settings/Flash-funktionsinställningar]. Klicka på [Flash funktionsinställningar] för att uppdatera fönstret [Flash function settings/Flash-funktionsinställningar] så att de matchar de aktuella blixtinställningarna.)

   • Blixtinställningar kan sparas som en fil som är skild från bilder genom att klicka på [Save/Spara]. Dessa filer kan också läsas in i EU för användning i annan fotografering genom att klicka på [Load/Läs in].
   • Flash kan också användas i fjärråtkomst Live View-fotografering ().

    Modelleringsblixt är dock inte tillgängligt i Fjärrvisning.

   • De inställningar som är tillgängliga i fönstret [Flash function settings/Flash-funktionsinställningar] varierar beroende på vilken kamera och blixt som används.
 8. Klicka på [Knappen Shoot] för att skjuta.

  • Håll markören över [Knappen Shoot] för att utföra AF/AE () när AF/MF-omkopplaren i hämtningsfönstret är inställd på [AF].

Notera