Ställa in blixtfunktioner från kameran

I det här kapitlet beskrivs hur du ställer in blixtfunktioner via kamerans meny.

Var försiktig

  • Åtgärder som beskrivs i det här kapitlet är inte tillgängliga när kameran är satt till lägena Helautomatik eller Baszonen. Ställ in kamerans fotograferingsmetod till Flexibelt förval AE, Programautomatik, Slutarförval AE, Bländarförval AE, Manuell exponering eller Bulb (Bulb (B)) (kreativa zonen).