Inledning

Canon EL-5 är en extern Speedlite som är designad för EOS-kameror utrustade med ett flerfunktionsfäste och är kompatibel med E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik. Vid normal blixtfotografering kan den användas som en kameramonterad blixt ansluten till ett flerfunktionsfäste och vid trådlös blixtfotografering med radioöverföring kan den användas som sändare eller mottagare. Damm- och vattenbeständighet är likvärdig med EOS R5.

 • Läs före användning

  Läs först igenom Säkerhetsföreskrifter för att undvika problem med fotograferingen och olyckor. Läs även denna handbok för avancerad användning noggrant för att säkerställa korrekt användning.

 • Läs tillsammans med användarhandboken för kameran

  Före användning bör du läsa den här guiden och handboken för avancerad användning gällande din kamera för att bekanta dig med funktionerna och säkerställa korrekt användning.

  * Förklaringarna i den här guiden är baserade på användning med en EOS-digitalkamera.

 • Försiktighetsåtgärder vid kontinuerlig blixttändning

  Blixtar tänds upprepade gånger vid serietagning med blixt eller när du fotograferar med funktioner såsom stroboskopisk- eller modellblixt. Vissa personer kan uppleva anfall eller liknande symtom från visuell överstimulering orsakad av kontinuerlig blixttändning (inklusive ljus som reflekteras från färgglada väggar eller andra ytor). Om du eller andra upplever dessa symtom ska du omedelbart sluta att tända blixtarna.