Identifikacione fotografije

Slike na memorijskim karticama ili USB fleš memorijama mogu se odštampati i koristiti u svrhe identifikacionih fotografija iz [ID Photo] na početnom ekranu.

 • Ubacite kasetu sa mastilom i kasetu za papir (sa bilo kojim papirom osim veličine kartice) u SELPHY štampač (, ).
 1. Odaberite [ID Photo] i pritisnite OK.

 2. Odaberite veličinu.

  • Odaberite jednu od tri veličine.
  • [Custom/Uobičajena] Odredite dužinu duge i kratke strane pre štampanja.
   [Standard/Standardna] Odštampajte fotografiju koja je u skladu sa međunarodnim ICAO standardom.
   [Dual/Dvostruka] Štampajte dve veličine: 50×50 mm (pribl. 2.0×2.0 inča) i 45×35 mm (pribl. 1.8×1.4 inča).
  • [Custom]: Izaberite dužinu duge strane [Long Side], a zatim izaberite dužinu [Short Side]. Opcije [Short Side] se automatski ažuriraju na osnovu [Long Side] dužine.
  • Na ekranu [Sizes] možete ograničiti veličine navedene za [Custom] tako da se prikazuju samo veličine koje se najčešće koriste.
 3. Odaberite slike.

  • Pritiskom na Up button dodaje se kvačica u polje za količinu.
  • Sa veličinom [Custom] i [Standard], možete odabrati do dve slike.
  • Pritisnite OK da pristupite [Preview] ekranu.
  • Za opsecanje slike pritisnite Menu button i odaberite [Cropping] ().
 4. Štampajte.

  • Pritisnite OK da započnete štampanje.