Priprava in osnovni postopki

To poglavje opisuje priprave na uporabo fotoaparata in osnovne postopke upravljanja fotoaparata.