Vklop napajanja

  • Fotoaparat vključite s pritiskom na gumb Gumb za vklop/izklop. S ponovnim pritiskom na gumb fotoaparat izključite.

Nastavitev datuma, časa in časovnega pasu

Če se ob vklopu fotoaparata prikaže zaslon za datum/čas/časovni pas, preberite Datum/Čas/Časovni pas.

Sprememba jezika vmesnika

Navodila za spremembo jezika vmesnika poiščite v Jezik.